Hoàng Thái
Sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
https://www.facebook.com/hoang.thai.267
***inh Trung -Thủ Đức
***ngthai267{-at-}gmail.com
01647-443-***
#
110
Sơ lược
▪ Sinh viên khoa Công Nghệ Phần Mềm khóa 2012 trường Đại học Công Nghệ Thông Tin.
▪ Có kiến thức nền tảng tốt.
▪ Yêu thích công nghệ hiện đại.
▪ Luôn luôn cố gắng cải thiện kỹ năng của bân thân
▪ Điềm tĩnh, hòa đồng với mọi người xung quanh.
Kiến Thức Nền Tảng
▪ Ngôn ngữ lập trình: C++, C#, JAVA
▪ Công cụ lập trình: Visual Studio, Eclipse, NetBean.
▪ Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như: SVN, Notepad++, Beyond Compare, FreeComander, ..
▪ Nắm vững kỹ thuật lập trình hướng đối tượng và các Game Pattern cơ bản.
▪ Sử dụng các Engine như Cocos2dx, Unity để xây dựng Game.
▪ Xây dựng Framework với đầy đủ các tính năng cần thiết để làm Game.
Định hướng tương lai
▪ Nghiên cứu về hệ đồ họa 3D: OpenGL, DirectX.
▪ Nghiên cứu về nền tảng trên thiết bị di động như Android, Window Phone và cũng có thể iOS.
▪ Phát triển Game hoàn chỉnh để đưa lên các Store.
TRAO ĐỔI
Bất kì kẻ ngốc nào cũng có thể viết mã mà máy tính có thể hiểu được. Người lập trình giỏi viết mã mà con người có thể hiểu được. John Johnson