Hoàng Tiến Đạt
Sinh viên năm 4 trường ĐH CNTT
Tiếng Việt, English
Việt Nam
[CẬP NHẬT]
***ẬT]
01655249***
#
6
Giới Thiệu Về Bản Thân
Sinh viên năm 4 trường ĐH CNTT.
Ưa thích nghiên cứu và công việc R&D, chia sẽ những gì mình học được thông qua các bài viết và training.
TRAO ĐỔI
Mọi người nghĩ khoa học máy tính là kỹ thuật thiên tài nhưng thực tế thì ngược lại, chỉ cần nhiều người cùng xây dựng, nó sẽ thành bức tường đá thu nhỏ. Brian W. Kernighan.