Huỳnh Minh Tân
Student Software Engineering
Tiếng Việt
Việt Nam
fb.com/tan.shinichi
***háp
0984510***
#
1992
Quá trình học tập
2015 - 2018: Sinh viên Công nghệ phần mềm - Đại học Công nghệ thông tin TPHCM.
2015 - 2016: Học các chương trình về nền tảng (C/C++, SDL) tại STDIO.
Triết lý sống
- Sharing to survive.
- "Chướng ngại vật lớn nhất không gì khác ngoài ý chí của chính mình" - Dean Nguyen.
TRAO ĐỔI
Nếu người xây dựng xây dựng tòa nhà theo lối lập trình viên viết chương trình, thì sau đó chim gõ kiến sẽ đến với việc phá hủy nền văn minh. Eric S. Raymond