Huỳnh Minh Tân
Student Software Engineering
Tiếng Việt
Việt Nam
fb.com/tan.shinichi
***háp
0984510***
#
1992
Quá trình học tập
2015 - 2018: Sinh viên Công nghệ phần mềm - Đại học Công nghệ thông tin TPHCM.
2015 - 2016: Học các chương trình về nền tảng (C/C++, SDL) tại STDIO.
Triết lý sống
- Sharing to survive.
- "Chướng ngại vật lớn nhất không gì khác ngoài ý chí của chính mình" - Dean Nguyen.
TRAO ĐỔI