La Kiến Vinh
Director/Programmer Trainer
Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa
Việt Nam
fb.com/lakienvinh
30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, HCMC
vinh.lakien@stdio.vn
0942.111.912
#
1
Sơ Lược Về Bản Thân
Đào tạo, phỏng vấn tuyển dụng lập trình viên, công việc với đào tạo lập trình, lập trình games, lập trình 3D, lập trình trên các thiết bị thông minh. Quản lý công ty TNHH STDIO mảng đào tạo lập trình. Phát triển các giải pháp, hệ thống phần cứng và phần mềm. Tập trung phát triển nền tảng và giải pháp dài hạn cho cá nhân và doanh nghiệp.
Quá Trình Công Tác
▪ 2010 - Làm việc tại TMA Solutions như một kỹ sư viễn thông.
▪ 2015 - 2016 đào tạo tại VTCA.
▪ 2010 - đến nay phát triển các sản phẩm games, tuyển dụng và đào tạo lập trình viên tại Gameloft.
▪ 2012 - đến nay điều hành công ty TNHH STDIO định hướng nghiên cứu và tạo giải pháp đào tạo con người ngành công nghệ thông tin.
Các Sản Phẩm
▪ STDIO - Hệ thống chia sẻ kiến thức và giúp các kỹ sư có thể hiện điểm mạnh cho các nhà tuyển dụng, giải quyết vấn đề nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp.
▪ STDIO Electronics - Cung cấp phần cứng; đào tạo các giải pháp Internet of Things.
▪ STDIO Games - Tạo ra một cơ hội cho các bạn mới tiếp cận lĩnh vực game có các đề tài thực tế và hiệu quả trong phát triển ứng dụng games.
▪ SINS.STDIO.VN - Games theo hướng nhân văn, giúp con người hiểu rõ hơn về cuộc sống của mình.
▪ RULEK - Thước đo màn hình máy tính dành cho thiết kế.
▪ BUGS.VN - Nhằm giúp cho việc trao đổi xem xét mã giữa các nhóm làm việc.
Kỹ Năng & Kỹ Thuật
▪ C, C++, Java, C#, Python, PHP ▪ 3D với OpenGL/GLSL, Direct3D/HLSL.
▪ Các nền tảng đã từng làm việc như iOS, Android, Windows Phone 8, Win32, Symbian, Samsung Bada.
▪ Kỹ năng đào tạo con người và diễn giả về công nghệ - Cocos2d-x, Unity, Games, OpenGL/Direct3D.
Đường Dẫn Tham Khảo
▪ stdio.vn ▪ stdio.vn/training ▪ bugs.vn ▪ sins.stdio.vn ▪ electronics.stdio.vn ▪ fb.com/stdio.vn ▪ fb.com/groups/stdiotraining ▪ fb.com/groups/stdioelectronics ▪ fb.com/lakienvinh.
TRAO ĐỔI
50 Bài viết