La Kiến Vinh
Director/Programmer Trainer
Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Hoa
Việt Nam
fb.com/lakienvinh
30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, HCMC
vinh.lakien@stdio.vn
0942.111.912
#
1
Sơ Lược Về Bản Thân
Đào tạo, tuyển dụng lập trình viên. Điều hành công ty TNHH STDIO về đào tạo lập trình. Tập trung phát triển nền tảng và giải pháp dài hạn cho cá nhân và doanh nghiệp.
Kinh Nghiệm
▪ 2010 - kỹ sư viễn thông tại TMA Solutions.
▪ 2010 - 2016 phát triển games, tuyển dụng và đào tạo lập trình viên tại Gameloft.
▪ 2012 - nay điều hành công ty đào tạo lập trình viên STDIO.
▪ 2015 - 2016 đào tạo lập trình tại VTCA.
Các Sản Phẩm
▪ STDIO - blog chia sẻ kiến thức về lĩnh vực kỹ thuật.
▪ STDIO Electronics - sản phẩm và đào tạo các giải pháp Internet of Things.
▪ SINS.STDIO.VN - game dạng casual.
▪ RULEK - Thước đo màn hình máy tính dành cho thiết kế.
▪ BUGS.VN - Trao đổi codes online.
Kỹ Năng & Kỹ Thuật
▪ C, C++, Java, C#, Python, PHP ▪ 3D với OpenGL/GLSL, Direct3D/HLSL.
▪ Làm việc với các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone 8, Win32, Symbian, Samsung Bada.
▪ Đào tạo và tuyển dụng.
Đường Dẫn Tham Khảo
▪ stdio.vn ▪ training.stdio.vn ▪ bugs.vn ▪ sins.stdio.vn ▪ electronics.stdio.vn.
▪ fb.com/stdio.vn ▪ fb.com/lakienvinh ▪ fb.com/groups/stdiotraining ▪ fb.com/groups/stdioelectronics.
Khóa Đào Tạo Tại STDIO
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao - https://training.stdio.vn/programs/subject/1/cpp-can-ban-den-nang-cao
TRAO ĐỔI
50 Bài viết