Nguyễn Thị Hương Lan
Tiếng VIệt, TIếng Anh
Việt Nam
***MInh
[email protected]
01678907***
#
2544
Kiến thức:
Ngôn ngữ lập trình: Java, C/C++.
Công việc:
2013-nay: Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng.
2017-nay: Nhân viên FPT Software