Ảnh đại diện
Nguyễn Hồng Sơn
Lập trình viên
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
https://sites.google.com/view/nguyenhongson
*** Long Xuyên, An Giang
son.nguyenhong1990@gmail.com
0971959***
#
402
Sơ Lược Về Bản Thân
Yêu thích lập trình, phân tích, tìm hiểu ở mức độ chuyên sâu. Một sở thích khác là đọc các loại sách về khám phá và giải thích thế giới.
Công Việc Hiện Tại
Hoàn thiện chương trình Thạc Sỹ chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin tại trường Đại Học Cần Thơ.
Kỹ Năng & Kỹ Thuật
_Ngôn ngữ lập trình: C++, C#, Java, PHP, Swift.
_Hệ quản trị CSDL: MS SQL, MySQL, SQLite, BD4O.
_Ứng dụng thiết kế: Photoshop, illustrator, 3DsMax, Camtasia studio.
_Open source: Opencart, Joomla, Wordpress.
_Di động: Android, Windows Phone, IOS.
_IDE: Eclipse, Android Studio, NetBean, Virtual studio, Xcode, MonoDevelop - Unity.
Câu Nói Yêu Thích
"Là một người nghiên cứu khoa học, tôi chịu trách nhiệm với những phát ngôn của bản thân và cũng có trách nhiệm bảo vệ nó."
TRAO ĐỔI