Kim Uyên
Sinh Viên Khoa Học Máy Tính
Tiếng Việt
Việt Nam
***HCM
0982418***
#
444
Bản Thân
- Có niềm yêu thích với các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, và robot.
- Mong muốn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức với mọi người.
- Có niềm đam mê với lập trình, đặc biệt là với ngôn ngữ C++.
Công Việc
- 2012 - 2016: sinh viên chuyên ngành Khoa Học Máy Tính tại Đại Học Khoa Học Tự Nhiên.
- 7/2015 - 9/2015: thực tập viên hè tại công ty Gameloft Việt Nam.
- 11/2015 - nay: lập trình viên tại công ty Gameloft Việt Nam.
Kiến thức và kinh nghiệm
- Vững về lập trình C/C++ và tự tin khi làm việc với các ngôn ngữ khác.
- Có nhiều kinh nghiệm khi làm việc trong lĩnh vực xử lý ảnh và OpenCV. Từ kinh nghiệm này, đã hướng dẫn một số bạn giải quyết các vấn đề mắc phải trong quá trình làm đồ án của chính các bạn.
- Được học các kiến thức về máy học ở trường. Từ kiến thức cơ bản này, thông qua các project nhỏ, phần nào rèn được một số kinh nghiệm về việc sử dụng các phương pháp học máy và cách tổ chức dữ liệu để đưa vào mô hình học.
- Đã tham gia viết một ứng dụng để nhận diện ngôn ngữ kí hiệu Mỹ - đây là một đồ án môn học ở trường.
- Tham gia viết một project nhỏ để thực hiện crawler dữ liệu từ trang web, sau đó xử lý và sử dụng dữ liệu đó.
- Có cơ hội tiếp xúc với game engine: cocos2d-x trong quá trình thực tập tại Gameloft. Đồng thời, nắm được các khái niệm cơ bản về game và làm việc với nó.
- Tham gia dự án làm xe với Arduino, cùng với các thành viên của STDIO. Dưới sự hướng dẫn của các anh chị có kinh nghiệm trong STDIO.
TRAO ĐỔI