La Kiến Vinh
Director/Programmer Trainer
Vietnamese, Cantonese, English
Vietnam
fb.com/lakienvinh
30, Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh, Tan Phu, HCMC
0942.111.912
#
1
Sơ Lược Về Bản Thân
Đào tạo, điều hành công ty TNHH STDIO, tập trung phát triển đào tạo khoa học kỹ thuật và phát triển giải pháp thông minh.
Kinh Nghiệm
▪ 2010 - kỹ sư viễn thông tại TMA Solutions.
▪ 2015 - 2016 đào tạo lập trình tại VTC Academy.
▪ 2010 - 2016 tuyển dụng và đào tạo lập trình viên tại Gameloft.
▪ 2012 - nay điều hành công ty đào tạo lập trình viên STDIO.
Các Sản Phẩm
▪ STDIO - Phát triển các ứng dụng IoT, VR/AR, AI...
▪ STDIO Training - Đào tạo lập trình cho cá nhân và doanh nghiệp.
▪ STDIO Solutions - Phát triển ứng dụng trên di động, web.
Kỹ Năng & Kỹ Thuật
▪ C, C++, Java, C#, Python, PHP ▪ 3D với OpenGL/GLSL, Direct3D/HLSL.
▪ Làm việc với các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone 8, Win32, Symbian, Samsung Bada.
▪ Đào tạo kỹ thuật, tuyển dụng.
Đường Dẫn Tham Khảo
▪ stdio.vn ▪ training.stdio.vn ▪ bugs.vn.
▪ fb.com/stdio.vn ▪ fb.com/groups/stdiotraining.
Khóa Đào Tạo Tại STDIO
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao - https://training.stdio.vn/subjects/cpp-can-ban-den-nang-cao-1
OpenGL - https://training.stdio.vn/subjects/opengl-glsl-8
TRAO ĐỔI
54 Bài viết
Một chương trình có thể di động đến phạm vi mà nó có thể dễ dàng di chuyển đến môi trường máy tính mới với nỗ lực ít hơn nhiều sẽ được yêu cầu để nó viết lại từ đầu. Keith Braithwaite