Nakan Phung
Software Developer
Vietnamese, English
Vietnamese
***Vietnam
0972457***
#
313
ABOUT ME
I am a software engineer. To develop software management base on Webpage technologies for Broadcasting system.
TECHNICAL SKILLS
▪ Programming language: PHP, Java, Javascript, C/C++
▪ Framework: CodeIgniter, Spring, ExtJS
▪ Database: Oracle, PostgreSQL, MySQL
▪ Other: ImageMagic, Apache, Tomcat, SVN
WORK EXPERIENCE
Image Archive System.
▪ Product Purpose: to build an image archive system to manage the files such as: psd, ai, gif,... The system creates proxy and thumbnail file (.jpg) and get metadata information by using ImageMagic. Support to download original, proxy, thumbnail files, preview by slideshow...
▪ Role: Back-end programmer.
▪ Tool/ programming language: PHP CodeIgniter, PostgreSQL, Jquery, HTML/CSS, Bootstrap
framework.

Bachelor Internship at Mahasarakham University, Thailand.
▪ Product Purpose: to build an E-learning portal for Faculty of Informatics,
Mahasarakham University, Thailand.
▪ Role: Programmer in Moodle.
▪ Tool/ programming language: PHP, Moodle, HTML/CSS, Bootstrap
framework.
EDUCATION AND TRAINING
▪ ICT at University of Science and Technology of Hanoi (USTH), Vietnam.
▪ Technical training about Broadcasting system at Seoul, Korea (Nov 2015 - Feb 2016)
▪ Android programming course at ITPlus Academy Hanoi.
TRAO ĐỔI
Trong một thời gian dài tôi băn khoăn không hiểu cái gì có thể cực đắt, cực hiện đại, có thể cực kì vô dụng. Và rồi tôi phát hiện ra máy tính là một cái máy ngu ngốc có khả năng làm những việc thông minh phi thường, trong khi lập trình viên là những người thông minh có khả năng làm những việc ngu ngốc phi thường. Bill Bryson