Ngọc Thanh
Sinh viên
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
http://www.stdio.vn/users/index/454/ngoc-thanh
*** HCM
01228814***
#
454
Giới Thiệu
Hiện là sinh viên chuyên ngành khoa học máy tính, trường ĐH KHTN TP.HCM
Kỹ Năng
- C/C++, C#, Java
TRAO ĐỔI
Mọi người nghĩ khoa học máy tính là kỹ thuật thiên tài nhưng thực tế thì ngược lại, chỉ cần nhiều người cùng xây dựng, nó sẽ thành bức tường đá thu nhỏ. Brian W. Kernighan.