Nguyễn Hoàng Minh Trung
Tiếng việt , Tiếng Anh
Việt Nam
***g 17 Quận Gò Vấp
***htrungaa@gmail.com
0935471***
#
501
Sơ Lược Bản Thân
Đam mê lập trình, Game, giải thuật, Logic, AI. Thích tìm tòi, khám phá những công nghệ mới, nắm vững nền tảng và luôn tạo những thử thách mới cho chính bản thân để cố gắng vượt quá.
Quá Trình Học Tập
2015 - đến bây giờ đang học tập tại STDIO về nền tảng của lập trình.
2013 - 2016 Trài qua 3 năm học tập về mảng quản trị mạng tại trường trung cấp nghề.
Đã làm việc với Win32, .net, SQL Server, Hibernate, MVC, Android.
Các ngôn ngữ nắm được Java, C#, C++, Python, Lua, Pascal. C++ vẫn là ngôn ngữ mạnh nhất và tự tin nhất của bản thân.
Quá Trình Làm Việc
2014 - Thực tập tại STDIO
2015 - Thực tập và làm việc tại FPT Aptech với vai trò Code Maintaining(ASP.Net, Java, JSF, Hibernate, MVC)
2017 - Đến nay làm việc tại Gameloft và đã trải qua 2 vị trí Hardware Research Programming và Game Evolution với tựa game Dragon Mania Legend
TRAO ĐỔI
Kiểm thử chương trình được dùng để tìm ra các lỗi đang tồn tại chứ không tìm ra được các lỗi tiềm ẩn. Edsger Wybe Dijkstra