Nguyễn Hoàng Vinh
Developer
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
fb.com/sea.nguyen.27
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
+84.932.792.***
#
1646
Sơ lược về bản thân
Sinh viên năm 4 trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG Tp.HCM, chuyên ngành Công nghệ Thông tin. Hiện đang làm việc tại công ty TNHH STDIO, bảo trì và phát triển các hệ thống website.
Quá trình học tập
2014 - nay: Theo học tại Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG Tp.HCM.
2016 - 2017: Học viên STDIO.
Ngôn ngữ lập trình
Ứng dụng thành phẩm:
PHP, JavaScript, TypeScript, jQuery, HTML5, CSS3, MySQL
Objective-C, Swift.
Ứng dụng giải quyết vấn đề, nhu cầu:
Python, C/C++, C#, Java.
Frameworks
CodeIgniter, NativeScript, Angular2.
Kinh nghiệm & sản phẩm
4/2016 - 4/2017: Cộng tác viên Công nghệ trang báo điện tử Zing News.
1/2017 - 2/2017: Thiết kế và phát triển mã nguồn BUGS.VN (front-end/back-end).
2/2017 - 4/2017: Tham gia dự án phát triển chuyên trang STDIO Training.
5/2017 - 6/2017: Sửa lỗi và nâng cấp STDIOCoreD.
10/2017 - 11/2017: Thiết kế và phát triển dự án out-source ứng dụng Android Tracking.
11/2017 - 12/2017: Sửa lỗi và phát triển dự án out-source ứng dụng iOS La Bàn. Phát triển các dự án out-source (front-end/back-end) khác bằng Angular2.
TRAO ĐỔI
Gỡ lỗi khó gấp đôi viết code. Do đó, nếu lúc đầu bạn dốc hết khả năng để viết code, bạn sẽ không đủ thông minh để gỡ lỗi cho nó. Brian W. Kernighan