Nguyễn Hữu Phương
Sinh viên khoa KH&KT Máy Tính - ĐHBK TPHCM
Vietnam - English
Việt Nam
fb.com/phuongcse14
*** - ĐHQG TPHCM
***ong.nguyenhuucse@gmail.com
0963711***
#
1205
Công Việc & Học Tập
2014 - nay: Sinh viên trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM.
2016 - 2017: Tham gia học tập tại STDIO Training.
-Tác giả các bài viết tại STDIO.
TRAO ĐỔI