Nguyễn Hữu Phương
Sinh viên khoa KH&KT Máy Tính - ĐHBK TPHCM
Vietnam - English
Việt Nam
fb.com/phuongcse14
*** - ĐHQG TPHCM
0963711***
#
1205
Công Việc & Học Tập
2014 - nay: Sinh viên trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM.
2016 - 2017: Tham gia học tập tại STDIO Training.
-Tác giả các bài viết tại STDIO.
TRAO ĐỔI
Sự hoàn hảo trong thiết kế đạt được không phải khi không có gì cần phải thêm vào, mà là không có gì cần phải bỏ bớt. Antoine de Saint-Exupéry