Nguyễn Minh Hiếu
Student
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
fb.com/mhieub6
***h, Biên Hòa, Đồng Nai
***yenminhhieu.se(-at-)gmail.com
+841693725***
#
71
Giới Thiệu Bản Thân
Sinh viên khoa Kĩ Thuật Phần Mềm của đại học Công Nghệ Thông Tin, là người thích công nghệ, đam mê lập trình và thích tìm hiểu các kiến thức về máy vi tính.
Kĩ Năng Chuyên Môn
▪ Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C/C++
▪ Nắm vững các kiến thức về lập trình Hướng đối tượng (OOP)
▪ Có kinh nghiệm về lập trình game
▪ Đã từng làm việc với Cocos2d-x
Kinh Nghiệm Làm Việc
▪ Cùng các thành viên tiêu biểu của STDIO trải qua các dự án như Zero, 404,...
TRAO ĐỔI
Tôi không quan tâm nếu nó hoạt động trên bộ máy của bạn ! Chúng tôi không vận chuyển chúng. Ted Nelson