Nguyễn Minh Thành
Việt Nam
***
***
#
47
Mọi người nghĩ khoa học máy tính là kỹ thuật thiên tài nhưng thực tế thì ngược lại, chỉ cần nhiều người cùng xây dựng, nó sẽ thành bức tường đá thu nhỏ. Brian W. Kernighan.