Nguyễn Thị Hương Lan
Tiếng VIệt, TIếng Anh
Việt Nam
***MInh
***yenlan.140595@gmail.com
01678907***
#
2544
Kiến thức:
Ngôn ngữ lập trình: Java, C/C++.
Công việc:
2013-nay: Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng.
2017-nay: Nhân viên FPT Software
Dựa trên tình hình đáng buồn của các chương trình máy tính của chúng ta, việc phát triển phần mềm hiển nhiên vẫn là một nghệ thuật hắc ám, và chưa thể được gọi là sự khổ luyện của các kỹ sư. Bill Clinton