Nguyễn Thị Trúc Linh
Student
Tiếng Anh, Tiếng Việt
Việt Nam
[CẬP NHẬT]
***ẬT]
01654917***
#
545
Giới Thiệu Bản Thân
Có niềm đam mê với lập trình, thích học hỏi những cái mới, nâng cao kiến thức chuyên môn.
Mong muốn giao lưu học hỏi và chia sẻ kiến thức với mọi người. Mỗi bài viết trên STDIO là một niềm tự hào, niềm vui của bản thân tôi.
Công Việc
2014 - nay: Là sinh viên khoa Công nghệ phần mềm - Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2015 - nay: Trở thành một tác giả của STDIO và chia sẻ các kiến thức của bản thân thông qua nhiều bài viết.
Xây dựng chuỗi bài viết PHP của STDIO.
TRAO ĐỔI
Kiểm thử chương trình được dùng để tìm ra các lỗi đang tồn tại chứ không tìm ra được các lỗi tiềm ẩn. Edsger Wybe Dijkstra