Pham Minh Tri
Freelancer
Vietnamese, English
Việt Nam
***inh City
01657360***
#
1545
TRAO ĐỔI
Mọi người nghĩ khoa học máy tính là kỹ thuật thiên tài nhưng thực tế thì ngược lại, chỉ cần nhiều người cùng xây dựng, nó sẽ thành bức tường đá thu nhỏ. Brian W. Kernighan.