Phạm Trường Vĩnh
Programmer
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
fb.com/phamtruongvinh1
***n, TPHCM
***ongvinh2112@gmail.com
0908473***
#
507
Sơ Lược Bản Thân
Quản lý kho xưởng và phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm trên hệ thống di động.
Kinh Nghiệm Làm Việc
▪ 2010 - 2016: quản lý kho xưởng.
▪ 5/2016 - 12/2016: phát triển ứng dụng iOS, Linux tại công ty Trí Anh Solutions.
▪ Hiện tại: freelancer về ứng dụng di động, games, website.
Kỹ Thuật & Kỹ Năng
▪ Ngôn ngữ lập trình: C/C++, C#, Swift, Python, PHP.
▪ Nền tảng đã phát triển: iOS, Linux, Web-based applications.
▪ Khả năng trình bày và đào tạo và triển khai hệ thống.
Quá Trình Rèn Luyện
▪ 9/2015 - 5/2016: Học viên Khoa học máy tính tại STDIO Training.
▪ 9/2017 - nay: Sinh viên An toàn thông tin tại HUTECH.
TRAO ĐỔI