Ryan Lê
Gameloft Game Programmer
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
fb.com/ryan.le.2305
57 Tô Hiệu, Tân Phú
01667476378
#
15
Tóm Tắt Bản Thân
▪ Là một người có tư duy mở, chăm chỉ học hỏi và có lòng đam mê vô tận với IT. Thích nghiên cứu sâu vào một vấn đề gì đó và sẽ không dừng lại nếu cảm thấy chưa hài lòng.
▪ Muốn được giao lưu học hỏi kinh nghiệm cũng như chia sẻ kiến thức với mọi người xung quanh.
Lịch Sử Công Việc
▪ 2011 - 2016: Sinh viên trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
▪ 2016 - 2017: Game programer tại Gameloft.
Nền Tảng Kiến Thức
▪ C/C++, Python, JavaScript, C#, PHP,... Hầu hết các ngôn ngữ thuộc lập trình hướng thủ tục, hướng đối tượng là chuyên môn của tôi. Ngoài ra tôi còn có kiến thức với lập trình hàm: Scala, lập trình logic: Prolog.
▪ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tốt.
▪ Lập trình đa nền tảng: iOS, Android, Windows Phone 8, Win32,...
▪ Có kiến thức chuyên môn về lập trình 3D: OpenGL, WebGL, Direct3D.
▪ Chuyên sâu về lập trình game, web,...
TRAO ĐỔI
52 Bài viết
Gỡ lỗi khó gấp đôi viết code. Do đó, nếu lúc đầu bạn dốc hết khả năng để viết code, bạn sẽ không đủ thông minh để gỡ lỗi cho nó. Brian W. Kernighan