Trần Thị Hồng Thảo
Kỹ sư phần mềm
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
fb.com/hongthao.06101994
***5, Gò Vấp, TPHCM
0988363***
#
2332
Công Việc
2017 - nay: kỹ sư phần mềm (C/C++) tại FSoft.
Quá Trình Học Tập
2013 - 2017: Sinh viên Vật lý :: Vật lý kỹ thuật trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.
2016 - 2017: Học viên các chương trình lập trình nền tảng (C/C++) tại STDIO Training.
TRAO ĐỔI
Học đánh phím nhanh liên quan tới việc làm thơ ra sao thì học lập trình liên quan đến việc thiết kế phần mềm cũng như vậy. Ted Nelson