Trần Thị Thu Hiền
Lập trình viên tại Gameloft
Tiếng Việt
Việt Nam
fb.com/thuhien.tranthi.07
***An, Long An
01666176***
#
7
Về Bản Thân
Đam mê khoa học nền tảng để giải quyết các vấn đề dài hạn hơn. Thông qua quá trình được học tập tại trường ĐH Khoa học tự nhiên và quá trình đào tạo về lập trình tại STDIO tôi được động viên để tạo ra các giải pháp dài hạn giải quyết các vấn đề cho tương lai dựa vào nền tảng mà bản thân mình có.
Quá Trình Học Tập & Làm Việc
2013 - nay: Sinh viên khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật, chuyên ngành Vật lý tin học.
2014 - 2016: Tại STDIO, trải qua quá trình đào tạo về lập trình C/C++ chuyên sâu, kiến trúc Game Engine, Khoa học máy tính, robot tự động hóa.
2016 - nay: Lập trình viên game tại Gameloft.
Các Kiến Thức Về Lập Trình
Ngôn ngữ lập trình chính: Pascal, C/C++.
Ngôn ngữ lập trình phụ: PHP, JavaScript, C#, Java, Python,...
TRAO ĐỔI
Bất kì kẻ ngốc nào cũng có thể viết mã mà máy tính có thể hiểu được. Người lập trình giỏi viết mã mà con người có thể hiểu được. John Johnson