Trương Xuân Đạt
Gameloft Game Programmer
Tiếng Anh - Tiếng Việt
Việt Nam
https://www.facebook.com/dat.truong.77398143
*****
***
#
11
Giới Thiệu Bản Thân
Hiện công việc chính là lập trình viên với công việc chính là tham gia các dự án game 3D. Yêu thích lập trình và kinh nghiệm với lập trình ứng ứng dụng trên máy tính và điện thoại di động.
Công Việc
▪ 2011 - 2016: Sinh viên truòng Đại Học Cộng Nghệ Thông Tin.
▪ 2014 - 2016: Học viên tại STDIO với chương trình đào tạo từ cơ bản cho đến nâng cao.
▪ 2016 - nay: Programmer C++ tại Gameloft.
Kiến thức
▪ Ngôn ngữ lập trình: C, C++, Python, PHP, Java, JavaScript,..
▪ Có kiến thức chuyên môn về lập trình 3D: Direct3D, OpenGL, WebGL và thị giác máy tính với OpenCV, EmguCV
▪ Lập trình đa nền tảng: iOS, Android, Windows Phone 8, Win32,...
▪ Lập trình với Game Engine: Cocos2d-x, Unity3D,...
TRAO ĐỔI
40 Bài viết
Có hai cách thiết kế phần mềm. Cách thứ nhất là làm cho nó thật đơn giản để rõ ràng, không có chỗ nào thiếu sót. Cách thứ hai là làm cho nó thật phức tạp để không có chỗ thiếu sót nào rõ ràng. C.A.R. Hoare