Võ Lê Huy
Student
Vietnamese, English
Việt Nam
https://www.facebook.com/vo.l3.huy
***
N***
#
2625
Công cụ gỡ rối hiệu quả nhất vẫn là suy nghĩ cẩn thận, liên kết với việc đặt in các câu lệnh thận trọng. Ken Thompson