Vũ Mạnh Hà
Sinh viên
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
www.facebook.com/VMH1994
*** Chí Minh
0983.***.***
#
73
Về Bản Thân
Hiện là sinh viên và đang học tập tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh. (IUH)
Đam mê lập trình và tìm hiểu các công nghệ mới.
Kiến Thức
Có kiến thức tốt về lập trình: C/C++, C#.
Đang học tập và tìm hiểu thêm về HTML, Cocos2d-x, ...
TRAO ĐỔI