Vũ Quang Huy
Programmer Trainer
Tiếng Anh - Tiếng Việt
Việt Nam
fb.com/vuquanghuy.306
***- Gò Vấp - HCM
0901-360-430
#
3
Về Bản Thân
Nghiên cứu, định hướng các công nghệ nền tảng cho các thành viên phục vụ cho công việc đào tạo và phát triển sản phẩm tại công ty TNHH STDIO.
Kinh Nghiệm Làm Việc
2009 - 2012: Quản trị hạ tầng mạng tại Công ty TNHH ATL.
2012 - 2014: Programmer tại Gameloft - làm việc trực tiếp với các studio trong và ngoài nước để cho ra đời các game chất lượng cao.
2015 - 2016: Giảng viên phụ trách môn lập trình game và đồ hoạ máy tính tại VTC Academy.
2014 - 2016: Programmer Trainer tại Gameloft - đảm nhận công việc tuyển dụng và đào tạo nhân lực. Song song đó xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn / dài hạn nhằm nâng cao trình độ nhân viên.
2016 - nay: R&D Director tại công ty TNHH STDIO.
Chuyên Môn
- Ngôn ngữ lập trình: C/C++, Java, Python, JavaScript, PHP
- Ngôn ngữ shader: HLSL, GLSL
- Graphics API: Direct3D 9, Direct3D 11, Direct3D 12, OpenGL ES 2.0, OpenGL ES 3.0, OpenGL 3.3, OpenGL 4.5.
- Sound API: Fmod, OpenAL
- Framework: SFML, SDL 2, GLFW 3
- Game engine: Cocos2d-x, Unity và các game engine tự phát triển
- Hệ điều hành: Windows, Linux và Mac
- Các thiết bị nhúng: Arduino, Rasberry Pi, NodeMCU ...
Tựa Sách
[1] Introduction to 3D Game Programming with DirectX 12 - Frank Luna
[2] Practical Rendering and Computation with Direct3D 11 - Jason Zink, Matt Pettineo, Jack Hoxley
[3] OpenGL SuperBible: Comprehensive Tutorial and Reference (7th Edition) - Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas Haemel
[4] Series Game Gems - Mark DeLoura
TRAO ĐỔI
29 Bài viết
Nghệ thuật nếu không có kỹ thuật chỉ là giấc mơ, kỹ thuật không bao gồm nghệ thuật thì chỉ là giải toán. Steven K Robert