STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Bài viết
  Merge Sort

  Merge Sort

  Merge Sort là một trong những thuật toán sắp xếp có độ phức tạp trung bình và đạt hiệu quả về mặt thời gian. Do đó đối với các chương trình cần tối ưu, Merge Sort là một ...

  Shiro Nguyễn

  22/08/2015

  Bubble Sort Và Shaker Sort

  Bubble Sort Và Shaker Sort

  Trong các thuật toán sắp xếp, Bubble Sort và Shaker Sort là hai thuật toán có nhiều nét tương đồng. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu hai thuật toán này, đồng thời so ...

  Shiro Nguyễn

  22/08/2015

  Insertion Sort

  Insertion Sort

  Trong bài viết này, tôi sẽ tiếp tục giới thiệu và hiện thực thuật toán sắp xếp khác là Insertion Sort - sắp xếp chèn. Trong phạm vi bài viết, tôi chỉ hiện thực việc sắp ...

  Shiro Nguyễn

  22/08/2015

  Selection Sort

  Selection Sort

  Chọn phần tử nhỏ nhất đưa về vị trí đầu tiên của dãy hiện tại và không cần quan tâm đến nó nữa, khi đó dãy chỉ còn lại n-1 phần tử của dãy ban đầu, lúc đó dãy ta xét sẽ ...

  Shiro Nguyễn

  22/08/2015

  Hiện Thực Và Sử Dụng Hàm memcmp - memcpy - memset Trong C/C++

  Hiện Thực Và Sử Dụng Hàm memcmp - memcpy - memset Trong C/C++

  Trong quá trình làm việc tôi có nghiên cứu qua các hàm memcmp, memcpy và memset dùng để thao tác trên byte, biết rằng những hàm này sẽ cần sử dụng thường xuyên, nên tôi ...

  Shiro Nguyễn

  21/08/2015

  Hiện Thực Và Sử Dụng Hàm strcmp - strcpy - strlen Trong C/C++

  Hiện Thực Và Sử Dụng Hàm strcmp - strcpy - strlen Trong C/C++

  Hướng dẫn sử dụng hàm strlen để lấy độ dài chuỗi, hàm strcmp để so sánh hai chuỗi, hàm strcpy để copy chuỗi trong C.

  Shiro Nguyễn

  21/08/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020