STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Nội dung

  Chipmunk - Phần 5: Ray Casting

  23/01/2015
  Chipmunk - Phần 5: Ray Casting
  Tiếp tục loạt bài viết giới thiệu về thư viện vật lý trò chơi Chipmunk. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về một thành phần mới là Ray Casting và hiện thực một Ray Casting với Cocos2d-x 3.4.

  Giới thiệu

  Tiếp tục loạt bài viết tìm hiểu về thư viện vật lý trò chơi Chipmunk, trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về một thành phần mới đó là Ray Casting. Ví dụ về Ray Casting của Chipmunk được sự hỗ trợ của Cocos2d-x 3.4.

  Tiền đề bài viết

  Bài viết này nằm trong loạt bài viết của tôi về tìm hiểu thư viện vật lý trò chơi Chipmunk.

  Bài viết nằm trong những loạt bài viết của chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x:: www.stdio.vn/programs/content/2/lap-trinh-game-voi-cocos2dx của Stdio.vn :: www.stdio.vn.

  Đối tượng hướng đến

  Bài viết này tôi hướng đến những lập trình viên đã có kiến thức cơ bản về lập trình games 2D và chưa có kiến thước tương đương.

  Ray Casting là gì?

  Là một đoạn thẳng, được xác định trong Physics World. Có tác dụng tìm ra các đối tượng đang ở trong một phần nhất định của Physics World. Bạn có thể tưởng tượng rằng Ray Casting khá giống với rada.

  Thành phần

  Input

  Là thành phần mà bạn xác định khởi tạo.

  • position1
  • position2
  • maxFraction
  Phân tích
  • Với position1 và position2 bạn có thể xác định được hướng của Ray Casting. Có điểm đầu là position1 và điểm cuối là position2.
  • Bạn có khoảng cách của position1 và position2 là một giá trị lenght. Lúc này, độ dài của Ray Casting bằng giá trị của length*maxFraction.

  Output

  Là thành phần mà bạn nhận được khi Ray Casting bị một đối tượng cắt qua.

  • normal
  • fraction

  ss_1

  Ví dụ

  Trong Chipmunk, Ray Casting dễ dàng được tạo ra hơn so với Box2D. 

  float m_angle = 0.0f;
  DrawNode* m_node;
  
  float lengthRayCasting = 400.0f;
  Vec2 position1 = Vec2(visibleSize.width / 2, visibleSize.height / 2);
  Vec2 d(lengthRayCasting * cosf(m_angle), L * sinf(m_angle));
  Vec2 position2 = position1 + d;
  
  Vec2 positionFraction = position2 ;
  float fraction = 1000.0f;
  PhysicsRayCastCallbackFunc func = [&positionFraction , &fraction ]
     (PhysicsWorld& world, const PhysicsRayCastInfo& info, void* data)->bool {
     if (friction > info.fraction) {
       positionFraction = info.contact;
       friction = info.fraction;
  	 }
  	 return true;
   };
  
  m_world->rayCast(func, position1 , position2, nullptr);
  m_node->drawSegment(position1 , positionFraction , 1, Color4F(1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f));
  
  if (position2 != positionFraction) {
  	m_node->drawDot(positionFraction , 2, Color4F(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f));
   }
  addChild(m_node);
  Phân tích
  • Dòng 1-2: Khởi tạo hai thuộc tính là m_angle và m_node. Thuộc tính m_node có tác dụng vẽ lên màn hình như đoạn thẳng,...
  • Dòng 4-7: Khởi tạo position1 và position2. Ở đây khi bạn giá trị của maxFraction là 1.
  • Dòng 9: Khởi tạo positionFraction. Bình thường khi chưa có đối tượng nào cắt qua Ray Casting positionFraction chính là position2. Nếu có đối tượng cắt qua thì đây là tọa độ của fraction.
  • Dòng 10-17: Đây là phương thức có chức năng xác định tọa độ của fraction (positionFraction) khi có đối tượng nào đó cắt qua Ray Casting.
  • Dòng 19: Khởi tạo Ray Casting trong Physics World.
  • Dòng 20: Vẽ một đường thẳng từ điểm position1 đến positionFraction, có bán kính là 1 và có giá trị màu là (1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f).
  • Dòng 22-24: Nếu tìm được tọa độ của fraction, thì vẽ một điểm ngay tại tọa độ này.
  • Dòng 25: Thêm đối tượng m_node vào layer hiện tại.

  ss_2

  Hoặc:

  #define MAX_MULTI_RAYCAST_NUM 5
  Vec2 positionFraction[MAX_MULTI_RAYCAST_NUM];
  int num = 0;
  
  PhysicsRayCastCallbackFunc func = [&positionFraction, &num]
    (PhysicsWorld& world, const PhysicsRayCastInfo& info, void* data)->bool {
  	if (num < MAX_MULTI_RAYCAST_NUM) {
  		positionFraction[num++] = info.contact;
  	}
  
  	return true;
  };
  
  m_world->rayCast(func, position1, position2, nullptr);
  
  m_node->drawSegment(position1, position2, 1, Color4F(1.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f));
  
  for (int index = 0; index < num; ++index) {
  	m_node->drawDot(positionFraction[index], 2, Color4F(1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f));
  }
  
  addChild(m_node);

  ss_3

  Tổng kết

  Ray Casting là một thành phần thường xuất hiện rất nhiều trong các hiện tượng vật lý, nhất là ở trong games. Trong bài viết này tôi đã hoàn thành việc giới thiệu về Ray Casting trong Chipmunk. Mọi thắc mắc bạn có thể bình luận tại bài viết hoặc liên hệ với Trương Đạt :: www.stdio.vn/users/index/11/truong-dat.

  Tham khảo

  http://www.cocos2d-x.org

   

  Thảo luận

  Đăng nhập

  Bài viết liên quan

  Box2D - Phần 6: Ray Casting

  Box2D - Phần 6: Ray Casting

  Tiếp tục loạt bài viết giới thiệu về thư viện vật lý trò chơi Box2D. Bài viết này giới thiệu một thành phần của Box2D là Ray Casting. Ray Casting ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Chipmunk - Phần 2: Một Số Thuật Ngữ Và Khái Niệm

  Chipmunk - Phần 2: Một Số Thuật Ngữ Và Khái Niệm

  Tiếp tục loạt bài viết giới thiệu thư viện vật lý trò chơi Chipmunk. Tìm hiểu về một số khái niệm và thuật ngữ trong Chipmunk, cách di chuyển các bodies, va ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Chipmunk - Phần 1: Giới Thiệu

  Chipmunk - Phần 1: Giới Thiệu

  Bài viết này trong loạt bài viết của tôi giới thiệu về thư viện vật lý trò chơi Chipmunk. Trong bài viết này sẽ giới thiệu các khái niệm và thuật ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Chipmunk - Phần 3: Constraints

  Chipmunk - Phần 3: Constraints

  Tiếp tục loạt bài viết giới thiệu về thư viện vật lý trò chơi Chipmunk. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về constraints và các loại constraint ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Chipmunk - Phần 4: Constraints (Tiếp Theo)

  Chipmunk - Phần 4: Constraints (Tiếp Theo)

  Tiếp tục loạt bài viết giới thiệu về thư viện vật lý trò chơi Chipmunk. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu về constraints và các loại constraint ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  HTML - Phần 5: Các Thẻ Hình Ảnh, Video, Audio

  HTML - Phần 5: Các Thẻ Hình Ảnh, Video, Audio

  Âm thanh, hình ảnh, audio làm cho trang web của chúng ta thêm đẹp đẽ, sống động hơn. Những thành phần này được thể hiện bằng HTML như thế nào thì trong bài viết này tôi ...

  Nguyễn Nghĩa

  26/10/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 5 - Âm Thanh Và Effect

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 5 - Âm Thanh Và Effect

  Tiếp tục chuỗi bài viết Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity, trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc thêm các hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng của gameplay. Đây là ...

  Rye Nguyen

  11/08/2015

  Box2D - Phần 1: Giới Thiệu Và Một Số Thuật Ngữ Và Khái Niệm

  Box2D - Phần 1: Giới Thiệu Và Một Số Thuật Ngữ Và Khái Niệm

  Giới thiệu về engine vật lý sử dụng trong games là Box2D. Giới thiệu Box2D, các khái niệm, cách thành phần liên quan, cách khởi tạo và thao tác với một số thành phần ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  CBP-7: Cài Đặt Phản Ứng Cho Entity

  CBP-7: Cài Đặt Phản Ứng Cho Entity

  Thiết lập phản ứng của Entity nhằm điều khiển các Component. Mỗi Entity đều có một phản ứng riêng biệt, tùy thuộc vào người định nghĩa nó, hệ thống phản ứng này sẽ giúp ...

  Tuấn Trần

  20/08/2015

  Tư Duy Tối Ưu Hóa Trong Lập Trình Games - Phần 2: Quản Lý Bộ Nhớ Phân Mảnh

  Tư Duy Tối Ưu Hóa Trong Lập Trình Games - Phần 2: Quản Lý Bộ Nhớ Phân Mảnh

  Vấn đề phân mảnh trong quá trình cấp phát và thu hồi bộ nhớ liên tục dẫn đến thiếu bộ nhớ với các thiết bị có bộ nhớ thấp đã từng làm tôi tốn thời gian. Giải quyết vấn đề ...

  La Kiến Vinh

  19/09/2014

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  [email protected]

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020