STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Nội dung

  Đọc Và Ghi File Trong Python

  Ryan

  28/03/2015
  02/07/2020
  Đọc Và Ghi File Trong Python
  Đọc và ghi file text với Python thông qua code ví dụ với các mode cơ bản và hữu ích.

  Đọc và ghi file là một trong những kỹ thuật vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong phần mềm. Xử lý file trong Python không khó so với các ngôn ngữ khác.

  Khái niệm file

  File hay còn gọi là tệp, tập tin. File là tập hợp của các thông tin được đặt tên được lưu trữ trên bộ nhớ máy tính như đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD,...Hiểu theo một cách khác thì File chính là một dãy bit có tên và được lưu trữ trên các thiết bị bộ nhớ của máy tính.

  Có 2 loại file thông dụng là file văn bản (text file), file nhị phân (binary file). Trong bài viết này đối tượng mà tôi hướng đến chính là: File văn bản.

  File hỗ trợ cho việc lưu trữ các thông tin của phần mềm đó trong quá trình hoạt động.

  • Khi xây dựng một game, bạn cần file để lưu trữ các dữ liệu như toạ độ, điểm số, tiền, năng lượng.
  • Khi xây dựng một hệ thống quản lý, ứng dụng web, ... cần lưu trữ các thông tin liên quan như hình ảnh người dùng, sản phẩm.

  Mở File

  Để có thể đọc và ghi một file thì mở file là công việc đầu tiên. Python cho phép chúng ta thực hiện điều đó với hàm open.

  Cú pháp

  open(fileName, mode)

  Trong đó

  • fileName là tên của tập tin cần mở.
  • mode quy định cách thức mà tập tin. Khi mode bị bỏ qua thì mặc định sẽ là ký tự 'r'.

  Ta có các mô tả mode sau:

   Mode  Mô tả
  r Mở file chỉ để đọc.
  r+ Mở file để đọc và ghi.
  w Tạo một file mới để ghi, nếu file đã tồn tại thì sẽ bị ghi mới.
  w+ Tạo một file mới để đọc và ghi, nếu file tồn tại thì sẽ bị ghi mới.
  a Mở file để ghi thêm vào cuối file, nếu không tìm thấy file sẽ tạo mới một file để ghi mới.
  a+ Mở file để đọc và ghi thêm vào cuối file, nếu không tìm thấy file sẽ tạo mới một file để đọc và ghi mới.

  Ví dụ

  f = open('demo_file.txt', 'r')

  Ngoài ra Windows còn hỗ trợ các mode để đọc và ghi file ở chế độ nhị phân như: rb, rb+, wb, wb+, ab, ab+.

  Đọc File

  Giả sử tôi có một tập tin demo_file.txt với nội dung như sau:

  Hello all!
  Welcome to STDIO.

  Tôi sẽ sử dụng tập tin này cho các ví dụ về đọc file trong bài viết này.

  Có nhiều phương thức để đọc được dữ liệu từ file. Dưới đây tôi sẽ chỉ ra một vài cách đọc file mà tôi nghĩ là cần thiết.

  Đọc file với phương thức read

  Cú pháp

  f.read([size]);

  Phương thức này cho phép ta đọc một lượng dữ liệu tương ứng với size và trả về một chuỗi. Khi size bị bỏ qua thì toàn bộ nội dung của file sẽ được đọc. 

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  f = open('demo_file.txt', 'r')
  
  str = f.read()
  
  print ('Noi dung file cua ban la:\n', str)
  

  Kết quả in ra màn hình

  Noi dung file cua ban la:
  Hello all!
  Welcome to STDIO.

  Đọc file với phương thức readline

  Cú pháp

  f.readline();

  Phương thức này cho phép đọc một dòng trong file và trả về chuỗi. 

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  f = open('demo_file.txt', 'r')
  
  line1 = f.readline()
  line2 = f.readline()
  
  print ('Dong 1 cua file: ', line1)
  print ('Dong 2 cua file: ', line2)
  

  Kết quả in ra màn hình

  Dong 1 cua file: Hello all!
  Dong 2 cua file: Welcome to STDIO.

  Lưu ý: Ký tự \n sẽ được đọc và trả về ở cuối chuỗi nếu đọc file theo phương thức này.

  Ghi File

  Tương tự đọc file, để ghi một file ta cần mở file bằng cú pháp để ghi và sử dụng phương thức write để ghi vào.

  Cú pháp

  f.write(fileName)

  Phương thức này cho phép ghi một chuỗi có nội dung là string vào vị trí của con trỏ trong tập tin.

  Ví dụ 

  #!/usr/bin/python
  info = 'Name: Mido Lê\n'
  
  f = open('demo_file2.txt', 'w')
  
  f.write(info)
  

  Ví dụ trên tôi thực hiện ghi thông tin cá nhân của tôi tương ứng với biến info ở trong ví dụ vào một file mới demo_file2.txt. Và sau đây là nội dung bên trong file sau khi tôi hoàn thành ví dụ trên.

  Name: Mido Lê

  Đóng File

  Cú pháp

  f.close()

  Ví dụ 

  #!/usr/bin/python
  info = 'Name: Mido Lê\n'
  
  f = open('demo_file2.txt', 'w')
  
  f.write(info)

  Thảo luận

  In order to comment you must be a STDIO Insider. Please sign up or log in to continue.

  Đăng nhập

  Bài viết liên quan

  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#

  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#

  Hướng dẫn đọc và ghi file cơ bản sử dụng đối tượng File trong C#. Nhờ có các hàm hỗ trợ nên các thao tác đọc ghi dữ liệu trên file trong C# được thực hiện một cách nhanh ...

  Bùi Trung Hiếu

  07/04/2016

  Căn Bản Về Đọc Và Ghi File Trong Ngôn Ngữ C++

  Căn Bản Về Đọc Và Ghi File Trong Ngôn Ngữ C++

  Đọc và ghi file là những kỹ thuật quan trọng và sử dụng rất nhiều trong lập trình. Hầu như không có một ứng dụng nào có giá trị sử dụng mà không sử dụng đến những kĩ ...

  Nguyễn Minh Hiếu

  22/07/2015

  Trích Xuất Dữ Liệu Từ File Excel Bằng Python - Phần 1: Đọc Dữ Liệu

  Trích Xuất Dữ Liệu Từ File Excel Bằng Python - Phần 1: Đọc Dữ Liệu

  Đọc và ghi dữ liệu từ các file là điều chắc chắn bạn sẽ gặp phải trong quá trình học tập và làm việc. Thông qua bài viết này tôi muốn gửi đến các bạn đọc một cách để ...

  Ryan Lê

  18/03/2015

  Trích Xuất Dữ Liệu Từ File Excel Bằng Python - Phần 2: Ghi Dữ Liệu

  Trích Xuất Dữ Liệu Từ File Excel Bằng Python - Phần 2: Ghi Dữ Liệu

  Đọc và ghi dữ liệu từ các file là điều chắc chắn bạn sẽ gặp phải trong quá trình học tập và làm việc. Thông qua bài viết này tôi muốn gửi đến các bạn đọc một cách để ...

  Ryan Lê

  18/03/2015

  Xử Lý File Trong PHP

  Xử Lý File Trong PHP

  Đối với một ngôn ngữ lập trình, làm việc với file và thư mục là điều không thể tránh khỏi. PHP có thể thao tác và xử lí dữ liệu thông qua quá trình nhận và đọc dữ liệu ...

  Tran Khanh Nguyen

  12/05/2017

  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV

  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV

  File .csv là gì, cấu trúc file CSV - cách tạo, đọc ghi file csv với các trình soạn thảo. Sử dụng C# để đọc ghi file CSV.

  C# for AutomationKiến Thức

  02/06/2015

  Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Android Với Unity

  Lưu Trữ Dữ Liệu Trong Android Với Unity

  Hướng dẫn đọc và ghi file với đường dẫn Application.dataPath, Application.streamingAssetPath, Application.persistentDataPath, Application.temporaryCachePath. Đây là 4 ...

  Bùi Trung Hiếu

  04/04/2016

  Đọc Ghi File Cơ Bản Với fstream

  Đọc Ghi File Cơ Bản Với fstream

  Sử dụng fstream để đọc file, ghi file, xử lý file đơn giản trong C++.

  La Kiến Vinh

  04/08/2014

  Đọc Ghi Tất Cả Các Định Dạng Ảnh Với FreeImage Trong C++

  Đọc Ghi Tất Cả Các Định Dạng Ảnh Với FreeImage Trong C++

  Mỗi định dạng ảnh (*.jpg, *.png, *.tga, *.bmp ...) đều có những quy chuẩn về lưu trữ của chính bản thân định dạng ảnh đó. Vì vậy, ứng với mỗi định dạng ta phải có các ...

  Vũ Quang Huy

  28/09/2014

  Xử Lý Với File PLIST Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Xử Lý Với File PLIST Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Trong việc xây dựng, thiết kế project games của bạn, có nhiều tính toán, kỹ thuật, tính năng bạn phải sử dụng file để thao tác nhằm tăng hiệu suất của chương trình, giúp ...

  Lê Viết Duy

  14/06/2017

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020