STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Biến và Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản trong Java

  Giới thiệu khái niệm, phạm vi hoạt động của biến và các kiểu dữ liệu trong Java
  11/05/2015
  20/09/2020
  3 phút đọc
  Biến và Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản trong Java

  Bài viết giới thiệu khái niệm về biến, phạm vi sử dụng và các kiểu dữ liệu mà Java hỗ trợ.

  Khái niệm biến

  Biến là khái niệm dùng để chỉ 1 vùng nhớ dùng để lưu trữ giá trị. 1 biến cho biết được 2 thông tin: địa chỉ của vùng nhớ và giá trị của vùng nhớ.

  ss_1

  "Biến" này có địa chỉ là 39 và mang giá trị là 2015.

  Khai báo biến

  Cú pháp khai báo biến

  Mỗi 1 biến gắn liền với 1 kiểu dữ liệu và 1 định danh gọi là tên biến.

  // Cú pháp khai báo như sau
  <kiểu dữ liệu> <tên biến>;
  <kiểu dữ liệu> <tên biến> = <giá trị>;
  
  // Ví dụ
  int article_id;
  article_id = 163;
  
  int author_id = 39;

  Quy tắc đặt tên biến

  Trong ngôn ngữ lập trình Java, việc đặt tên biến phải tuân theo 1 số quy tắc:

  • Tên biến thường là 1 chuỗi các ký tự (Unicode), ký số.
  • Tên biến phải bắt đầu bằng ký tự hoặc dấu gạch dưới hoặc dấu dollar ($).
  • Tên biến không có khoảng trắng ở giữa tên.
  • Tên biến không được trùng với các từ khóa trong Java (ví dụ : class, const, throw…).
  • Tên biến có phân biệt chữ hoa và chữ thường.

  Ví dụ:

  • Tên biến đúng: var, _var, $var, VaR.
  • Tên biến sai: 1var, if, try, vari name.

  Phạm vi hoạt động của biến

  Mỗi 1 biến có phạm vi hoạt động trong khối lệnh mà nó được khai báo. Thông thường, khối lệnh được đặt trong cặp dấu {}.

  • Nếu biến được khai báo trong 1 cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc vòng lặp (cấu trúc lệnh điều khiển) thì biến có phạm vi hoạt động trong khối lệnh của cấu trúc đó.
  • Nếu biến được khai báo trong phương phức (không nằm trong khối lệnh nào của phương thức), thì phạm vi hoạt động của biến đó là toàn bộ phương thức.
  • Nếu biến được khai báo trong 1 lớp (không nằm trong 1 phương thức nào), biến đó có phạm vi hoạt động là toàn bộ lớp, bao gồm các phương thức của lớp đó.

  Các kiểu dữ liệu trong Java

  Trong Java, kiểu dữ liệu được chia ra làm 2 loại là nhóm kiểu dữ liệu cơ sở và nhóm kiểu dữ liệu mở rộng.

  Nhóm kiểu dữ liệu cơ sở (primitive)

  Java có tổng cộng 8 kiểu dữ liệu cơ sở

  ss_2

  Kích thước và phạm vi biểu diễn các kiểu dữ liệu cơ sở

  KIỂU DỮ LIỆU KÍCH THƯỚC (bytes) PHẠM VI GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH MÔ TẢ
  byte 1 -128 đến 127 0 Lưu dữ liệu có kiểu số nguyên.
  char 2 0 đến 65,536 null Lưu dữ liệu có kiểu ký tự hoặc kiểu số nguyên không âm.
  short 2 -32,768 đến 32,767 0 Lưu dữ liệu có kiểu số nguyên.
  int 4 -2,147,483,648 đến 2,147,483, 647 0 Lưu dữ liệu có kiểu số nguyên.
  float 4 ±3.40282347E+38F 0.0f Lưu dữ liệu có kiểu số thực.
  long 8 -263 đến 263-1 0L Lưu dữ liệu có kiểu số nguyên.
  double 8 ±1.79769313486231570E+308 0.0d Lưu dữ liệu có kiểu số thực.
  boolean Undefined Chỉ biểu diễn 2 giá trị là true và false false Lưu dữ liệu có 2 trạng thái đúng hoặc sai

  Nhóm kiểu dữ liệu mở rộng (reference)

  Ngôn ngữ lập trình Java hỗ trợ 3 kiểu dữ liệu mở rộng bao gồm : Array, Class, Interface.

  • Array: cấu trúc lưu giữ các thành phần có cùng kiểu. Chiều dài của 1 mảng là cố định khi khởi tạo. Các thành phần của mảng được truy xuất qua chỉ số mảng.
  • class: cấu trúc dữ liệu do người dùng tự định nghĩa. Bao gồm thuộc tính và phương thức.
  • interface: cấu trúc dữ liệu do người dùng tự định nghĩa; chỉ bao gồm phương thức. Dùng để giải quyết vấn đề đa kế thừa trong Java.
  0
  Java

  Java

  Tổng hợp các bài viết Java hữu ích

  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.

  Đề xuất

  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Lua
  Giới thiệu biến, kiểu dữ liệu và cách khai báo biến và kiểu dữ liệu ...
  24/09/2014
  Biến và Kiểu Dữ Liệu Của Biến trong C++
  Biến, các tính chất của biến và các kiểu dữ liệu trong C/C++.
  15/07/2017

  Khám phá

  Biến và Kiểu Dữ Liệu
  Tìm hiểu về biến và kiểu dữ liệu trong C++.
  16/04/2015
  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Python
  Sơ lược qua về biến và kiểu dữ liệu của biến trong Python
  18/03/2015
  Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong PHP
  Tìm hiểu về biến và các kiểu dữ liệu trong PHP.
  20/02/2017
  Biến Trong Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript
  Biến là một khái niệm khá quen thuộc trong mọi ngôn ngữ lập trình. Nhắc ...
  15/11/2015
  Định Dạng Ảnh Bitmap - Giới Thiệu và Các Thao Tác Cơ Bản
  Trong đời thường, bạn sẽ gặp các file ảnh có định dạng .PNG, .JPG, .TGA, ...
  Kiểu Dữ Liệu Mảng Trong PHP
  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu và các phương thức về mảng trong PHP.
  20/03/2017
  Cơ Bản Về XML
  Giới thiệu XML. Cách biểu diễn dữ liệu trong XML, các lỗi cú pháp thường ...
  03/09/2015
  SASS và Các Cú Pháp Cơ Bản
  Sass - Syntactically Awesome Style Sheets là 1 mở rộng của CSS, là 1 ...
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020