STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Nội dung

  Cơ Bản Vẽ Trên <canvas> 2D Với HTML5

  02/06/2014
  25/07/2020
  Cơ Bản Vẽ Trên <canvas> 2D Với HTML5
  Giới thiệu HTML5 canvas, tạo đối tượng vẽ, các đường nét, hình chữ nhật, đường tròn và vẽ một ảnh với canvas 2D.

  Năm 2012, W3C giới thiệu HTML5 mở đầu cho 1 giai đoạn mới của internet, HTML5 ra đời với nhiều tính năng giúp tiện dụng hơn trong việc tạo ra các văn bản web sinh động và có nhiều lựa chọn.

  Hỗ trợ các HTML tags hữu ích và mang ngữ nghĩa: <article>, <nav>, <header>, <audio> và hỗ trợ tốt về đồ họa, cái mà phiên bản trước đó không có phải sử dụng thêm các add-on lên trình duyệt như Flash.

  <canvas> ra đời kèm theo các api hỗ trợ vẽ không chỉ 2D mà còn cả WebGL để các nhà phát triển có thể tạo ra các ứng dụng đồ họa phong phú trên nền web.

  • Kiến trúc, nhà mẫu.
  • Game 2D, 3D.
  • Các phần mềm hỗ trợ 3D online 1 cách trực quan sinh động.

  Các trình duyệt web thông dụng hiện tại đã hỗ trợ tốt cho <canvas>.

  Code demo

  index.htm

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
    <title>Demo Canvas 2D trong HTML5</title>
  
    <script>
     function load(_id) {
      var canvas = document.getElementById(_id);
      var context = canvas.getContext("2d");
  
      context.fillStyle = "#ffeeff";
      context.fillRect(0, 0, canvas.offsetWidth, canvas.offsetHeight);
  
      context.fillStyle = "#ff8800";
      context.font = "20px Arial";
      context.fillText("PRESS DRAW BUTTON", 180, 220);
     }
  
     function draw(_id) {
      var canvas = document.getElementById(_id);
      var context = canvas.getContext("2d");
  
      context.fillStyle = "#ffeeff";
      context.fillRect(0, 0, canvas.offsetWidth, canvas.offsetHeight);
  
      var pos1 = Math.floor(Math.random() * 100 + 1);
      var pos2 = Math.floor(Math.random() * 100 + 1);
      var pos3 = Math.floor(Math.random() * 100 + 1);
      var pos4 = Math.floor(Math.random() * 100 + 1);
  
      // FILL RECTANGLE
      context.fillStyle = "#ff8800";
      context.fillRect(0 + pos1, 0 + pos4, 150, 75);
  
      // DRAW RECTANGLE
      context.strokeStyle = "#000000";
      context.strokeRect(50 + pos2, 50 + pos3, 120, 75);
  
      // DRAW A LINE
      context.strokeStyle = "#00aadd";
      context.moveTo(100 + pos3, 200 + pos2);
      context.lineTo(250 + pos3, 250 + pos2);
      context.stroke();
  
      // DRAW CIRCLE
      context.beginPath();
      context.arc(250 + pos4, 50, 40, 0, 2 * Math.PI);
      context.stroke();
  
      // FILL CIRCLE
      context.fillStyle = "#ffbb33";
      context.beginPath();
      context.arc(300 + pos1, 300 + pos4, 30, 0, 2 * Math.PI);
      context.fill();
  
      // DRAW TEXT
      context.strokeStyle = "#ffbb33";
      context.font = "30px Arial";
      context.strokeText("www.stdio.vn", 10 + pos2, 300 + pos3);
  
      // FILL TEXT
      context.fillStyle = "#aa0000";
      context.font = "25px Arial";
      context.fillText("STDIO.VN", 300 + pos3, 250 + pos2);
  
      // DRAW IMAGE
      var image = new Image();
      image.src = "sins.png";
      image.onload = function () {
       context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);
      };
     }
    </script>
   </head>
   <body onload="load('canvas_49')">
    <div style="width: 1280; height: 720; float: left;">
     <canvas id="canvas_49" width="600" height="450">
      YOUR BROWSER DOES NOT SUPPORT HTML5 CANVAS
     </canvas>
     <div>
      <button onclick="draw('canvas_49')">
       DRAW
      </button>
      <button onclick="load('canvas_49')">
       RELOAD
      </button>
     </div>
    </div>
   </body>
  </html>
  

  sins.png

  sins.png

  Phân tích và giải thích code

  Lưu index.htmsins.png, mở index.htm bằng trình duyệt web để khảo sát.

  Tạo thẻ <canvas>

  <canvas id="canvas_49" width=600 height=450 >
   YOUR BROWSER DOES NOT SUPPORT HTML5 CANVAS
  </canvas>

  Các phép vẽ từ JavaScript sẽ được vẽ lên canvas, đặt id là canvas_49, id này dùng cho JavaScript để lấy được canvas thông qua getElementById.

  Xem xét hàm vẽ draw(_id)

  Trong hàm này có 2 phần chính, phần thứ nhất là lấy đối tượng vẽ context của canvas, phần thứ 2 là vẽ các ảnh đơn giản.

  • context là đối tượng chứa toàn bộ các phương thức hỗ trợ vẽ: vẽ đoạn thẳng, vẽ đường tròn, ...

  Tạo "context"

  var canvas = document.getElementById(_id);
  var context = canvas.getContext("2d");

  Các phương thức vẽ cơ bản

  // FILL RECTANGLE
  context.fillStyle = "#ff8800";
  context.fillRect(0 + pos1, 0 + pos4, 150, 75);
  
  // DRAW RECTANGLE
  context.strokeStyle = "#000000";
  context.strokeRect(50 + pos2, 50 + pos3, 120, 75);
  
  // DRAW A LINE
  context.strokeStyle = "#00aadd";
  context.moveTo(100 + pos3, 200 + pos2);
  context.lineTo(250 + pos3, 250 + pos2);
  context.stroke();
  
  // DRAW CIRCLE
  context.beginPath();
  context.arc(250 + pos4, 50, 40, 0, 2*Math.PI);
  context.stroke();
  
  // FILL CIRCLE
  context.fillStyle = "#ffbb33";
  context.beginPath();
  context.arc(300 + pos1, 300 + pos4, 30, 0, 2*Math.PI);
  context.fill();
  
  // DRAW TEXT
  context.strokeStyle = "#ffbb33";
  context.font = "30px Arial";
  context.strokeText("www.stdio.vn", 10 + pos2, 300 + pos3);
  
  // FILL TEXT
  context.fillStyle = "#aa0000";
  context.font = "25px Arial";
  context.fillText("Kevin La", 300 + pos3, 250 + pos2);
  
  // DRAW IMAGE
  var image = new Image();
  image.src = "sins.png";
  image.onload = function()
  {
   context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);
  }

  Các phương thức vẽ có trong demo

  • Vẽ ảnh chữ nhật // FILL RECTANGLE
  • Đường viền xung quanh ảnh chữ nhật // DRAW RECTANGLE
  • Vẽ một đoạn thẳng // DRAW A LINE
  • Vẽ một đường tròn // DRAW CIRCLE
  • Vẽ một ảnh tròn // FILL CIRCLE
  • Vẽ đường viền cũng quanh chữ // DRAW TEXT
  • Vẽ chữ // FILL TEXT
  • Vẽ một ảnh // DRAW IMAGE

  Khái niệm stroke và fill

  Vẽ các ảnh này ta cần phân biệt 2 khái niệm cơ bản:

  • stroke - vẽ đường viền xung quanh ảnh học đó
  • fill - vẽ và tô phần "ruột" của ảnh học đó

  context.fillStyle là chỉ định màu muốn dành cho việc tô.
  context.strokeStyle là chỉ định màu muốn dành cho việc vẽ viền.

  Vẽ một ảnh - Draw Image

  Để vẽ một ảnh, đầu tiên tải và nạp ảnh vào bộ nhớ:

  var image = new Image();
  image.src = "sins.png";

  Tạo 1 đối tượng Image, sau đó chỉ định đường dẫn tới ảnh mà ta cần tải và nạp. Sau bước này, ta có thể gọi hàm vẽ ngay

  context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);

  3 dòng code sau để nạp và vẽ ảnh

  var image = new Image();
  image.src = "sins.png";
  context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);

  image.src = "sins.png"; có thể không tải và nạp kịp do JavaScript là cơ chế bất đồng bộ, nên context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3); có thể không kịp dữ liệu để vẽ, ta cần phải đợi cho đến khi ảnh đã tải và nạp xong - onload - mới tiến hành vẽ.

  // DRAW IMAGE
  var image = new Image();
  image.src = "sins.png";
  image.onload = function()
  {
   context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);
  }

  JavaScript

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Frontend - Backend.

  Thảo luận

  Đăng nhập

  Bài viết liên quan

  HTML - Phần 1: Cơ Bản Về HTML

  HTML - Phần 1: Cơ Bản Về HTML

  Thông thường để lập trình một trang web, chúng ta cần phải biết rất nhiều kiến thức như HTML, CSS, JavaScript. Nhưng đối với những người bắt đầu lập trình Web thì việc ...

  Nguyễn Nghĩa

  20/10/2015

  STML5 CF - STDIO HTML5 Compact Framework

  STML5 CF - STDIO HTML5 Compact Framework

  Với nhu cầu làm game trên nền tảng Web ngày càng nhiều trên hiện nay, việc tạo ra một Framwork giúp cho quá trình phát triển nhanh chóng hơn là điều không thể tránh khỏi. ...

  STDIO Warehouse

  27/08/2015

  HTML5 Sprite Animation – Tạo Đối Tượng Chuyển Động

  HTML5 Sprite Animation – Tạo Đối Tượng Chuyển Động

  Tạo đối tượng chuyển động là cần thiết trong mỗi game, nó làm cho trò chơi trở nên sinh động, bớt nhàm chán và tăng tính hấp dẫn cho người chơi. Vậy làm thế nào để tạo ...

  STDIO Warehouse

  25/08/2015

  Các Vấn Đề Về Debug Cơ Bản

  Các Vấn Đề Về Debug Cơ Bản

  Tư duy Debug, nếu bạn đang bão hòa về mặt tư duy debug, bài viết này sẽ giúp bạn mở rộng hơn và giúp bạn có được các tư duy debug tốt hơn. Nếu không có một kinh nghiệm ...

  La Kiến Vinh

  03/06/2014

  Socket.IO Với Cocos2d-x

  Socket.IO Với Cocos2d-x

  Trong các bài viết trước trong chương trình tự học lập trình games với Cocos2d-x của STDIO. Tôi và các tác giả khác đã giới thiệu các khái niệm, ví dụ về các thành phần ...

  Lê Viết Duy

  11/06/2017

  Cú Pháp Cơ Bản Trong Python

  Cú Pháp Cơ Bản Trong Python

  Trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn làm quen với những vấn đề cơ bản nhất của cú pháp trong Python. Về cơ bản thì Python có khá nhiều điểm tương đồng với các ...

  Ryan Lê

  18/03/2015

  Cơ Bản Về Ma Trận Và Các Phép Biến Đổi Sơ Cấp Trên Dòng Của Một Ma Trận

  Cơ Bản Về Ma Trận Và Các Phép Biến Đổi Sơ Cấp Trên Dòng Của Một Ma Trận

  Một số kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính gồm ma trận và các biến đổi sơ cấp trên dòng

  Vo Jacob

  15/09/2015

  Giới Thiệu Về Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Giới Thiệu Về Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Giới thiệu tổng quan về khái niệm cơ bản, một số cách dùng để khởi tạo một sprite, các thuộc tính của sprite và cũng như các thao tác cơ bản với các thuộc tính của sprite ...

  Trương Xuân Đạt

  23/01/2015

  Cơ Bản Về Batch Script

  Cơ Bản Về Batch Script

  Đối với những người thường xuyên làm việc với máy tính, ắt hẳn các bạn sẽ có những thao tác thường lặp đi lặp lại. Những thao tác ấy có thể đơn giản chỉ là một cái click ...

  Amy Lê

  29/06/2015

  Xử Lý Đa Ngôn Ngữ Trong Game Với Cocos2d-x

  Xử Lý Đa Ngôn Ngữ Trong Game Với Cocos2d-x

  Hầu hết các game hiện nay trên thế giới đều chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ chính bởi tính phổ biến của nó. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu đối tượng chơi game không hề biết ...

  Ryan Lê

  29/03/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  [email protected]

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020