STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Cơ Bản Vẽ Trên <canvas> 2D Với HTML5

  Giới thiệu HTML5 canvas, tạo đối tượng vẽ, các đường nét, hình chữ nhật, đường tròn và vẽ một ảnh với canvas 2D.
  02/06/2014 25/07/2020 5 phút đọc
  Cơ Bản Vẽ Trên <canvas> 2D Với HTML5

  Năm 2012, W3C giới thiệu HTML5 mở đầu cho 1 giai đoạn mới của internet, HTML5 ra đời với nhiều tính năng giúp tiện dụng hơn trong việc tạo ra các văn bản web sinh động và có nhiều lựa chọn.

  Hỗ trợ các HTML tags hữu ích và mang ngữ nghĩa: <article>, <nav>, <header>, <audio> và hỗ trợ tốt về đồ họa, cái mà phiên bản trước đó không có phải sử dụng thêm các add-on lên trình duyệt như Flash.

  <canvas> ra đời kèm theo các api hỗ trợ vẽ không chỉ 2D mà còn cả WebGL để các nhà phát triển có thể tạo ra các ứng dụng đồ họa phong phú trên nền web.

  • Kiến trúc, nhà mẫu.
  • Game 2D, 3D.
  • Các phần mềm hỗ trợ 3D online 1 cách trực quan sinh động.

  Các trình duyệt web thông dụng hiện tại đã hỗ trợ tốt cho <canvas>.

  Code demo

  index.htm

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
    <title>Demo Canvas 2D trong HTML5</title>
  
    <script>
     function load(_id) {
      var canvas = document.getElementById(_id);
      var context = canvas.getContext("2d");
  
      context.fillStyle = "#ffeeff";
      context.fillRect(0, 0, canvas.offsetWidth, canvas.offsetHeight);
  
      context.fillStyle = "#ff8800";
      context.font = "20px Arial";
      context.fillText("PRESS DRAW BUTTON", 180, 220);
     }
  
     function draw(_id) {
      var canvas = document.getElementById(_id);
      var context = canvas.getContext("2d");
  
      context.fillStyle = "#ffeeff";
      context.fillRect(0, 0, canvas.offsetWidth, canvas.offsetHeight);
  
      var pos1 = Math.floor(Math.random() * 100 + 1);
      var pos2 = Math.floor(Math.random() * 100 + 1);
      var pos3 = Math.floor(Math.random() * 100 + 1);
      var pos4 = Math.floor(Math.random() * 100 + 1);
  
      // FILL RECTANGLE
      context.fillStyle = "#ff8800";
      context.fillRect(0 + pos1, 0 + pos4, 150, 75);
  
      // DRAW RECTANGLE
      context.strokeStyle = "#000000";
      context.strokeRect(50 + pos2, 50 + pos3, 120, 75);
  
      // DRAW A LINE
      context.strokeStyle = "#00aadd";
      context.moveTo(100 + pos3, 200 + pos2);
      context.lineTo(250 + pos3, 250 + pos2);
      context.stroke();
  
      // DRAW CIRCLE
      context.beginPath();
      context.arc(250 + pos4, 50, 40, 0, 2 * Math.PI);
      context.stroke();
  
      // FILL CIRCLE
      context.fillStyle = "#ffbb33";
      context.beginPath();
      context.arc(300 + pos1, 300 + pos4, 30, 0, 2 * Math.PI);
      context.fill();
  
      // DRAW TEXT
      context.strokeStyle = "#ffbb33";
      context.font = "30px Arial";
      context.strokeText("www.stdio.vn", 10 + pos2, 300 + pos3);
  
      // FILL TEXT
      context.fillStyle = "#aa0000";
      context.font = "25px Arial";
      context.fillText("STDIO.VN", 300 + pos3, 250 + pos2);
  
      // DRAW IMAGE
      var image = new Image();
      image.src = "sins.png";
      image.onload = function () {
       context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);
      };
     }
    </script>
   </head>
   <body onload="load('canvas_49')">
    <div style="width: 1280; height: 720; float: left;">
     <canvas id="canvas_49" width="600" height="450">
      YOUR BROWSER DOES NOT SUPPORT HTML5 CANVAS
     </canvas>
     <div>
      <button onclick="draw('canvas_49')">
       DRAW
      </button>
      <button onclick="load('canvas_49')">
       RELOAD
      </button>
     </div>
    </div>
   </body>
  </html>
  

  sins.png

  sins.png

  Phân tích và giải thích code

  Lưu index.htmsins.png, mở index.htm bằng trình duyệt web để khảo sát.

  Tạo thẻ <canvas>

  <canvas id="canvas_49" width=600 height=450 >
   YOUR BROWSER DOES NOT SUPPORT HTML5 CANVAS
  </canvas>

  Các phép vẽ từ JavaScript sẽ được vẽ lên canvas, đặt id là canvas_49, id này dùng cho JavaScript để lấy được canvas thông qua getElementById.

  Xem xét hàm vẽ draw(_id)

  Trong hàm này có 2 phần chính, phần thứ nhất là lấy đối tượng vẽ context của canvas, phần thứ 2 là vẽ các ảnh đơn giản.

  • context là đối tượng chứa toàn bộ các phương thức hỗ trợ vẽ: vẽ đoạn thẳng, vẽ đường tròn, ...

  Tạo "context"

  var canvas = document.getElementById(_id);
  var context = canvas.getContext("2d");

  Các phương thức vẽ cơ bản

  // FILL RECTANGLE
  context.fillStyle = "#ff8800";
  context.fillRect(0 + pos1, 0 + pos4, 150, 75);
  
  // DRAW RECTANGLE
  context.strokeStyle = "#000000";
  context.strokeRect(50 + pos2, 50 + pos3, 120, 75);
  
  // DRAW A LINE
  context.strokeStyle = "#00aadd";
  context.moveTo(100 + pos3, 200 + pos2);
  context.lineTo(250 + pos3, 250 + pos2);
  context.stroke();
  
  // DRAW CIRCLE
  context.beginPath();
  context.arc(250 + pos4, 50, 40, 0, 2*Math.PI);
  context.stroke();
  
  // FILL CIRCLE
  context.fillStyle = "#ffbb33";
  context.beginPath();
  context.arc(300 + pos1, 300 + pos4, 30, 0, 2*Math.PI);
  context.fill();
  
  // DRAW TEXT
  context.strokeStyle = "#ffbb33";
  context.font = "30px Arial";
  context.strokeText("www.stdio.vn", 10 + pos2, 300 + pos3);
  
  // FILL TEXT
  context.fillStyle = "#aa0000";
  context.font = "25px Arial";
  context.fillText("Kevin La", 300 + pos3, 250 + pos2);
  
  // DRAW IMAGE
  var image = new Image();
  image.src = "sins.png";
  image.onload = function()
  {
   context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);
  }

  Các phương thức vẽ có trong demo

  • Vẽ ảnh chữ nhật // FILL RECTANGLE
  • Đường viền xung quanh ảnh chữ nhật // DRAW RECTANGLE
  • Vẽ một đoạn thẳng // DRAW A LINE
  • Vẽ một đường tròn // DRAW CIRCLE
  • Vẽ một ảnh tròn // FILL CIRCLE
  • Vẽ đường viền cũng quanh chữ // DRAW TEXT
  • Vẽ chữ // FILL TEXT
  • Vẽ một ảnh // DRAW IMAGE

  Khái niệm stroke và fill

  Vẽ các ảnh này ta cần phân biệt 2 khái niệm cơ bản:

  • stroke - vẽ đường viền xung quanh ảnh học đó
  • fill - vẽ và tô phần "ruột" của ảnh học đó

  context.fillStyle là chỉ định màu muốn dành cho việc tô.
  context.strokeStyle là chỉ định màu muốn dành cho việc vẽ viền.

  Vẽ một ảnh - Draw Image

  Để vẽ một ảnh, đầu tiên tải và nạp ảnh vào bộ nhớ:

  var image = new Image();
  image.src = "sins.png";

  Tạo 1 đối tượng Image, sau đó chỉ định đường dẫn tới ảnh mà ta cần tải và nạp. Sau bước này, ta có thể gọi hàm vẽ ngay

  context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);

  3 dòng code sau để nạp và vẽ ảnh

  var image = new Image();
  image.src = "sins.png";
  context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);

  image.src = "sins.png"; có thể không tải và nạp kịp do JavaScript là cơ chế bất đồng bộ, nên context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3); có thể không kịp dữ liệu để vẽ, ta cần phải đợi cho đến khi ảnh đã tải và nạp xong - onload - mới tiến hành vẽ.

  // DRAW IMAGE
  var image = new Image();
  image.src = "sins.png";
  image.onload = function()
  {
   context.drawImage(image, 200 + pos2, 100 + pos3);
  }
  0 Bình luận
  JavaScript

  JavaScript

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Frontend - Backend.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021