STDIO

Tìm kiếm theo nội dung bài viết, tác giả, board, ...

Lập Trình Game

Lập Trình Game

Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

Làm Quen với Unity IDE

Làm Quen với Unity IDE

Hướng dẫn các thao tác cơ bản làm quen với Unity IDE

Build Thư Viện SDL2 (Simple DirectMedia Layer)

Build Thư Viện SDL2 (Simple DirectMedia Layer)

Hướng dẫn build thư viện SDL2 - Simple DirectMedia Layer) trên Linux và macOS.

Tìm Hiểu về Game Loop - Vòng Lặp Game

Tìm Hiểu về Game Loop - Vòng Lặp Game

Game loop là 1 vòng lắp được lặp đi lặp lại liên tục, giữ cho game vận hành không ngừng trước khi nhận được thông điệp thoát từ ...

Cocos2d-x

Nhân Chia Hai Số Lớn

Nhân Chia Hai Số Lớn

Hướng dẫn thiết kế dữ liệu 16 bytes và hiện thực thao tác nhân chia số lớn.

29/09/2020
Tạo Tilemap Trong Cocos2d-x 3.x.x

Tạo Tilemap Trong Cocos2d-x 3.x.x

Hướng dẫn tạo tilemap với Titled và sử dụng tilemap vào project game.

29/09/2020
Lập Trình Hiệu Ứng Trong Cocos2d-x 3.x.x

Lập Trình Hiệu Ứng Trong Cocos2d-x 3.x.x

Bài viết nằm trong loạt bài viết của chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. Trong bài viết sẽ giới thiệu khái niệm về lập trình ...

29/09/2020
Xử Lý Sự Kiện Trong Cocos2d-x 3.x.x

Xử Lý Sự Kiện Trong Cocos2d-x 3.x.x

Bài viết nằm trong loạt bài viết chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. Trong bài viết sẽ giới thiệu khái niệm các loại sự kiện ...

29/09/2020
Giới Thiệu Về Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

Giới Thiệu Về Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

Giới thiệu tổng quan về khái niệm cơ bản, một số cách dùng để khởi tạo một sprite, các thuộc tính của sprite và cũng như các ...

30/09/2020
Action Cho Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

Action Cho Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x

Tìm hiểu về action của Sprite trong Cocos2d-x 3.x.x.

29/09/2020
Giới Thiệu về Scene trong Cocos2d-x 3.x.x

Giới Thiệu về Scene trong Cocos2d-x 3.x.x

Tìm hiểu về Scene và các thao tác trong Cocos2d-x 3.x.x.

29/09/2020
UI - Phần 1: Khái Niệm Và Một Số Đối Tượng Để Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x

UI - Phần 1: Khái Niệm Và Một Số Đối Tượng Để Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x

Tìm hiểu về khái niệm UI và các đối tượng thiết kế UI trong Cocos2d-x 3.x.x.

26/09/2020
Sprite Sheet Trong Cocos2dx 3.x.x

Sprite Sheet Trong Cocos2dx 3.x.x

Giới thiệu khái niệm, tác dụng, cách tạo và sử dụng Sprite Sheets trong Cocos2d-x.

28/09/2020
Giới Thiệu Audio trong Cocos2d-x 3.x.x

Giới Thiệu Audio trong Cocos2d-x 3.x.x

Các thao tác với audio trong game: play, stop, resume - một số chức năng cao cấp của Audio: setup, pre-loading, volume với ...

29/09/2020
Animation trong Cocos2d-x 3.x.x

Animation trong Cocos2d-x 3.x.x

Bài viết nằm trong loạt bài viết chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. Trong bài viết này sẽ giới thiệu nội dung về khái niệm ...

02/11/2020
UI - Phần 2: Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x

UI - Phần 2: Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x

Tìm hiểu về một số đối tượng dùng để thiết kế UI trong Cocos2d-x.

27/09/2020
Tạo High Score với Cocos2d-x 3.x.x

Tạo High Score với Cocos2d-x 3.x.x

Bài viết hướng dẫn lưu dữ liệu với các kiểu interger, float, double hay bool trong games với Cocos2d-x 3.x.x, giới thiệu về ...

29/09/2020
Làm Thế Nào Để Tạo Một HUD Layer với Cocos2d-x 3.x.x?

Làm Thế Nào Để Tạo Một HUD Layer với Cocos2d-x 3.x.x?

Giới thiệu về HUD, tác dụng của HUD trong dự án games sử dụng engine Cocos2d-x.

28/09/2020
Trí Tuệ Nhân Tạo trong Games - Phần 1: Thiết Kế AI với FSM

Trí Tuệ Nhân Tạo trong Games - Phần 1: Thiết Kế AI với FSM

Khái niệm, vai trò của trí tuệ nhân tạo trong games và hiện thực một AI đơn giản được thiết kế với FSM sử dụng Cocos2d-x.

28/09/2020
Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Games - Phần 2: Thiết Kế AI Với FSM

Trí Tuệ Nhân Tạo Trong Games - Phần 2: Thiết Kế AI Với FSM

Hướng dẫn thiết kế AI với FSM sử dụng framework Cocos2d-x.

28/09/2020
Làm Thế Nào Để Tạo Fixtures Cho Vật Có Hình Dạng Phức Tạp Trong Cocos2d-x?

Làm Thế Nào Để Tạo Fixtures Cho Vật Có Hình Dạng Phức Tạp Trong Cocos2d-x?

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Physics Editor dùng để tạo Fixtures cho vật có hình dạng phức tạp: Tạo hình dáng, thông số vật lý, ...

28/09/2020
Kỹ Thuật Popup với Cocos2d-x 3.x.x

Kỹ Thuật Popup với Cocos2d-x 3.x.x

Hướng dẫn xây dựng 1 Menu Game - Popup Component.

29/09/2020
Cài Đặt Cocos2d-x 3.x Trên Môi Trường Windows và Hướng Dẫn Build Project Trên Android

Cài Đặt Cocos2d-x 3.x Trên Môi Trường Windows và Hướng Dẫn Build Project Trên Android

Hướng dẫn cài đặt và build project Cocos2d-x trên Android và Win32.

27/09/2020
Tạo Hiệu Ứng Parallax Scrolling Trong Cocos2d-x 3.x

Tạo Hiệu Ứng Parallax Scrolling Trong Cocos2d-x 3.x

Tìm hiểu hiệu ứng Parallax Scrolling và hiện thực với cocos2d-x

29/09/2020
Hiển Thị Điểm Số Lên Màn Hình Trong Cocos2d-x 3.x

Hiển Thị Điểm Số Lên Màn Hình Trong Cocos2d-x 3.x

Hướng dẫn tính điểm và hiển thị lên màn hình game trong Cocos2d-x.

29/09/2020
Scrolling Background trong Cocos2d-x 3.x

Scrolling Background trong Cocos2d-x 3.x

Hướng dẫn cách tạo nên scrolling background trong Cocos2d-x.

29/09/2020
Kỹ Thuật Xây Dựng Đa Màn Hình Cho Game Với Cocos2d-x

Kỹ Thuật Xây Dựng Đa Màn Hình Cho Game Với Cocos2d-x

Tìm hiểu về kỹ thuật xử lý đa màn hình trên Cocos2d-x.

27/09/2020
Xử Lý Đa Ngôn Ngữ Trong Game Với Cocos2d-x

Xử Lý Đa Ngôn Ngữ Trong Game Với Cocos2d-x

Hướng dẫn kỹ thuật xử lý đa ngôn ngữ trong game với cocos2d-x.

27/09/2020
Cài Đặt Cocos2d-x Và Khởi Tạo Project Trên Windows

Cài Đặt Cocos2d-x Và Khởi Tạo Project Trên Windows

Hướng dẫn cài đặt và khởi tạo project Cocos2d-x.

27/09/2020
Quản Lý Vị Trí Của Các Đối Tượng trong Cocos2d-x

Quản Lý Vị Trí Của Các Đối Tượng trong Cocos2d-x

Hướng dẫn quản lý vị trí các đối tượng trong Cocos2d-x.

29/09/2020
Thành Phần Hoá Các Đối Tượng Trong Game Với Cocos2d-x

Thành Phần Hoá Các Đối Tượng Trong Game Với Cocos2d-x

Hướng dẫn thành phần hoá các đối tượng trong game với Cocos2d-x

27/09/2020
Tạo Hiệu Ứng Rung Chuyển Trong Game Cocos2d-x 2.2.5

Tạo Hiệu Ứng Rung Chuyển Trong Game Cocos2d-x 2.2.5

Phân tích hướng xử lý và cài đặt hiệu ứng rung chuyển trong Cocos2d-x.

27/09/2020
Quản Lý Bộ Nhớ trong Cocos2d-x

Quản Lý Bộ Nhớ trong Cocos2d-x

Giới thiệu cấp phát và thu hồi bộ nhớ trong Cocos2d-x

30/09/2020
Admob Với Cocos2d-x Cho Android

Admob Với Cocos2d-x Cho Android

Bài viết hướng dẫn cách hiển thị quảng cáo từ Admob trên Cocos2d-x cho Android.

27/09/2020
Tạo Hiệu Ứng Sét Đánh (Cocos2d-x 2.x.x)

Tạo Hiệu Ứng Sét Đánh (Cocos2d-x 2.x.x)

Hướng dẫn tạo ra hiệu ứng đó hiệu ứng sấm sét dây chuyền trong Cocos2d-x

27/09/2020
Tạo Hiệu Ứng Grayscale Cho Sprite (Cocos2d-x 2.x.x)

Tạo Hiệu Ứng Grayscale Cho Sprite (Cocos2d-x 2.x.x)

Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng grayscale để hiển thị những mode chơi chưa được kích hoạt với Cocos2d-x

27/09/2020
Vẽ Sprite Sử Dụng Mặt Nạ (Cocos2d-x 2.x)

Vẽ Sprite Sử Dụng Mặt Nạ (Cocos2d-x 2.x)

Hướng dẫn tạo hiệu ứng vẽ sprite sử dụng mặt nạ cho vòng ma thuật trong Cocos2d-x

28/09/2020
Tạo Animation Trong Cocos2d-x Với Công Cụ TexturePacker

Tạo Animation Trong Cocos2d-x Với Công Cụ TexturePacker

Giới thiệu khái niệm SpriteSheet. Hướng dẫn sử dụng TexturePacker để tạo SpriteSheet cho Cocos2s-x

27/09/2020
Cài Đặt Cocos2d-js Và Tạo Project HelloWorld

Cài Đặt Cocos2d-js Và Tạo Project HelloWorld

Cocos2d-x là Engine phát triển game được sử dụng khá rộng rãi, giúp việc phát triển game đa nền tảng trở nên rất tiện lợi. Đặc ...

28/09/2020
Ứng Dụng Text To Speech Vào Project Cocos2d-x

Ứng Dụng Text To Speech Vào Project Cocos2d-x

Hướng dẫn biến đổi text thành giọng nói (Text To Speech = TTS) trên nền tảng android với Cocos2d-x.

27/09/2020
Socket.IO với Cocos2d-x

Socket.IO với Cocos2d-x

Hướng dẫn cách tạo game mulitiplay với Cocos2d-x thông qua Socket.IO.

27/09/2020
Xử Lý Với File JSON Trong Cocos2d-x 3.x.x

Xử Lý Với File JSON Trong Cocos2d-x 3.x.x

Tìm hiểu những đặc điểm, cách xử lý và ứng dụng của file JSON trong Cocos2d-x 3.

27/09/2020
Xử Lý Với File PLIST trong Cocos2d-x 3.x.x

Xử Lý Với File PLIST trong Cocos2d-x 3.x.x

Giới thiệu những đặc điểm, cách xử lý và ứng dụng của file PLIST trong Cocos2d-x

30/09/2020
Cài Đặt Cocos2d-x v3.x Trên Môi Trường Windows - Hướng Dẫn Build Project Lên Nền Tảng Android

Cài Đặt Cocos2d-x v3.x Trên Môi Trường Windows - Hướng Dẫn Build Project Lên Nền Tảng Android

Hướng dẫn build project Cocos2d-x lên nền tảng Android.

27/09/2020
Cài Đặt Cocos2d-x 3.x Trên Môi Trường MAC Và Hướng Dẫn Build Project Trên MAC Và Xcode (iOS)

Cài Đặt Cocos2d-x 3.x Trên Môi Trường MAC Và Hướng Dẫn Build Project Trên MAC Và Xcode (iOS)

Hướng dẫn cách cài đặt và build project trên môi trường MAC thông qua Xcode.

28/09/2020

Nâng cao

Sprite & 2D Animation

Sprite & 2D Animation

Tìm hiểu về sprite, sprite sheet và 2D Animation trong game.

24/09/2020
Giới Thiệu về Sprite - Sprite Sheet - Sprite Animation

Giới Thiệu về Sprite - Sprite Sheet - Sprite Animation

Giới thiệu về Sprite - Sprite Sheet - Sprite Animation, hướng dẫn 1 số công cụ tạo Sprite sheet hữu ích.

27/09/2020
GPU - Double Buffer và 1 Số Khái Niệm

GPU - Double Buffer và 1 Số Khái Niệm

Giải thích các khái niệm double buffer, front buffer, back buffer, surface và texture.

27/09/2020
Quản Lý Vị Trí Các Đối Tượng trong Game

Quản Lý Vị Trí Các Đối Tượng trong Game

Cấu hình vị trí của các đối tượng trong Game để quản lý game đa màn hình.

29/09/2020
Hiện Thực Quadtree Và Ứng Dụng trong Lập Trình Game

Hiện Thực Quadtree Và Ứng Dụng trong Lập Trình Game

Ứng dụng Quadtree xét va chạm (Collision Detection) trong không gian để giảm chi phí tính toán.

25/08/2020
Hiệu Ứng Camera Zoom Trong Unity

Hiệu Ứng Camera Zoom Trong Unity

Hướng dẫn hiện thực hiệu ứng Camera Zoom trong Unity

29/09/2020
Tính Hiệu Quả và Khả Thi trong Việc Sử Dụng Hệ Thống Chơi Game Thực Tại Ảo Tại Gia Cho Người Lớn Tuổi

Tính Hiệu Quả và Khả Thi trong Việc Sử Dụng Hệ Thống Chơi Game Thực Tại Ảo Tại Gia Cho Người Lớn Tuổi

Tổng hợp các kết quả khảo sát về hướng phát triển ứng dụng mới trong y học của thực tại ảo.

10/09/2020
CBP-2: Khai Báo Component Cơ Sở và Entity Cơ Bản

CBP-2: Khai Báo Component Cơ Sở và Entity Cơ Bản

Tư tưởng của hệ thống Component - Entity trong Component Base Programming (CBP).

14/09/2020
CBP-3: Khai Báo Component Cơ Bản, Tích Hợp Component vào Entity

CBP-3: Khai Báo Component Cơ Bản, Tích Hợp Component vào Entity

Khai báo component CAnimation để thêm hình ảnh hiển thị cho Entity, đây là một Component tiêu biểu và có liên quan đến một số ...

15/09/2020
CBP-4: Giao Tiếp với Entity – Hệ Thống Chỉ Lệnh

CBP-4: Giao Tiếp với Entity – Hệ Thống Chỉ Lệnh

Hướng dẫn về hệ thống chỉ lệnh, bước đầu hiện thực ứng dụng hệ thống chỉ lệnh cơ bản để điều khiển CAnimation trong mô hình CBP.

15/09/2020
CBP-5: Truyền và Lấy Thông Số từ Component

CBP-5: Truyền và Lấy Thông Số từ Component

Giao tiếp giữa Component và Entity thông qua Command trong mô hình CBP.

18/09/2020
CBP-1: Tổng Quan về Project Ví Dụ

CBP-1: Tổng Quan về Project Ví Dụ

Giới thiệu về Component Base Programming (CBP) - sơ lược về project ví dụ sẽ dùng trong chuỗi bài viết CBP.

14/09/2020
CBP-6: Hàng Đợi Chỉ Lệnh

CBP-6: Hàng Đợi Chỉ Lệnh

Chuẩn hóa các thao tác nhận và xử lý chỉ lệnh từ Component trong mô hình CBP.

15/09/2020
CBP-7: Cài Đặt Phản Ứng Cho Entity

CBP-7: Cài Đặt Phản Ứng Cho Entity

Thiết lập phản ứng của Entity nhằm điều khiển các Component trong CBP.

15/09/2020
CBP-8: Component Điều Khiển và AI – Component Ra Lệnh

CBP-8: Component Điều Khiển và AI – Component Ra Lệnh

Component ra lệnh - các Component có khả năng gửi Entity Command cho Entity sở hữu nó, bao gồm 2 thành phần chính là các ...

15/09/2020
CBP-9: Bộ Khởi Tạo Entity – Factory và Hệ Thống ID

CBP-9: Bộ Khởi Tạo Entity – Factory và Hệ Thống ID

Tổ chức lại CBP bằng cách tạo ra Factory, sản xuất Entity dựa vào các ID truyền vào.

15/09/2020
CBP-10: Hệ Thống Quản Lý Tập Trung Các Component Đặc Thù

CBP-10: Hệ Thống Quản Lý Tập Trung Các Component Đặc Thù

Hệ thống quản lý tập trung các Component sử dụng phương thức đặc trưng.

15/09/2020

Cơ bản

Hiện Thực Cơ Bản của Game

Hiện Thực Cơ Bản của Game

Giới thiệu các kiến thức mở đầu cho lập trình game cho người mới.

27/09/2020
CBP-0: Giới Thiệu về Component Base Development

CBP-0: Giới Thiệu về Component Base Development

Phương pháp lập trình Hướng thành phần (Component-base Development - CBD) ra đời, khắc phục các vấn đề mà OOP đơn thuần không ...

15/09/2020
Game Developer - Framework - Engine

Game Developer - Framework - Engine

Phân biệt khái niệm Game Developer, phân biệt Framework và Engine trong lập trình game.

24/09/2020
Tìm Hiểu về Game Loop - Vòng Lặp Game

Tìm Hiểu về Game Loop - Vòng Lặp Game

Game loop là 1 vòng lắp được lặp đi lặp lại liên tục, giữ cho game vận hành không ngừng trước khi nhận được thông điệp thoát từ ...

27/09/2020

Unity

Sử Dụng JsonUtility Trong Lập Trình Game Với Unity

Sử Dụng JsonUtility Trong Lập Trình Game Với Unity

Hướng dẫn sử dụng đối tượng JsonUtility tổng hợp dữ liệu thành chuỗi JSON và ngược lại trong Unity.

28/09/2020
Cài Đặt Unity trên Môi Trường Windows

Cài Đặt Unity trên Môi Trường Windows

Hướng dẫn cài đặt Unity3D trên môi trường Windows.

29/09/2020
Làm Quen với Unity IDE

Làm Quen với Unity IDE

Hướng dẫn các thao tác cơ bản làm quen với Unity IDE

27/09/2020
Tạo Animation với Unity

Tạo Animation với Unity

Hướng dẫn hiện thực animation trên Unity.

30/09/2020
Thiết Kế Giao Diện Người Dùng trên Unity

Thiết Kế Giao Diện Người Dùng trên Unity

Giới thiệu các thành phần thiết kế UI và sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế UI trên Unity.

25/09/2020
Âm Thanh Trong Unity

Âm Thanh Trong Unity

Hướng dẫn cách phát âm thanh trong Unity.

29/09/2020
Hiệu Ứng Camera Shake trong Unity

Hiệu Ứng Camera Shake trong Unity

Hướng dẫn xây dựng hiệu ứng Camera Shake trong Unity

29/09/2020
Kỹ Thuật Debug trong Unity

Kỹ Thuật Debug trong Unity

Hướng dẫn các thao tác và kỹ thuật debug code trong Unity.

25/09/2020
C# Script - Lớp Time

C# Script - Lớp Time

Giới thiệu về lớp Time trong Unity, 1 số thuộc tính và chức năng, ứng dụng của lớp Time.

24/09/2020
C# Script - Lớp Random

C# Script - Lớp Random

Giới thiệu và hướng dẫn thao tác với lớp Random trong Unity để tạo ra con số ngẫu nhiên và tính ngẫu nhiên cho game.

24/09/2020
C# Script - Lớp Quaternion

C# Script - Lớp Quaternion

Hướng dẫn thao tác với lớp Quaternion để quay đối tượng trong Unity.

25/09/2020
Cơ Bản về Camera trong Unity

Cơ Bản về Camera trong Unity

Giới thiệu các thông số của camera trong Unity và các thao tác thường sử dụng với camera.

24/09/2020
GameObject - Thao Tác với C# Script

GameObject - Thao Tác với C# Script

Giới thiệu các thành phần chung của 1 GameObject và các thao tác với C# Script, lập trình trong Unity.

25/09/2020
Xây Dựng Game Đa Màn Hình - Gắn Anchor Point cho Các Đối Tượng UI

Xây Dựng Game Đa Màn Hình - Gắn Anchor Point cho Các Đối Tượng UI

Hướng dẫn thao tác gắn Anchor Point hỗ trợ game đa màn hình cho các đối tượng UI.

25/09/2020
Vector Trong Unity

Vector Trong Unity

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các đối tượng cơ bản thuộc lớp Vector3 trong Unity.

24/09/2020
Khởi Tạo Đối Tượng trong Runtime

Khởi Tạo Đối Tượng trong Runtime

Hướng dẫn thao tác khởi tạo đối tượng trong Runtime - thời điểm chạy game với Unity.

25/09/2020
Ứng Dụng Của StartCoroutine Trong Unity

Ứng Dụng Của StartCoroutine Trong Unity

Giới thiệu khái niệm Coroutine và hướng dẫn hiện thực Coroutine trong Unity

29/09/2020
Hiện Thực Menu Select Level với Scroll Rect

Hiện Thực Menu Select Level với Scroll Rect

Hiện thực level select với thành phần Scroll Rect trong Unity.

29/09/2020
Sử Dụng Auto Layout Sắp Xếp Các Đối Tượng UI

Sử Dụng Auto Layout Sắp Xếp Các Đối Tượng UI

Sử dụng AutoLayout để tự động sắp xếp layout và vị trí các component trong Unity.

25/09/2020
Sử Dụng Bluetooth Xây Dựng Multiplayer Game Với Unity

Sử Dụng Bluetooth Xây Dựng Multiplayer Game Với Unity

Hướng dẫn sử dụng Bluetooth LE xây dựng multiplayer game với Unity

27/09/2020
C# Script - Lớp Input

C# Script - Lớp Input

Giới thiệu class Input và hướng dẫn các thao tác với Input trong Unity.

24/09/2020
Lưu Trữ Thông Tin Game với PlayerPrefs

Lưu Trữ Thông Tin Game với PlayerPrefs

Hướng dẫn sử dụng và thao tác với class PlayerPrefs trong Unity để lưu thông tin và trạng thái trong game.

25/09/2020
Xử Lý Toán Học trong Unity

Xử Lý Toán Học trong Unity

Giới thiệu các hàm toán học cơ bản trong Unity với Mathf.

24/09/2020
Chuyển Đổi Scene trong Unity

Chuyển Đổi Scene trong Unity

Hướng dẫn cách để chuyển cảnh - đổi scene trong Unity.

02/11/2020
Lưu Trữ Dữ Liệu trong Android với Unity

Lưu Trữ Dữ Liệu trong Android với Unity

Hướng dẫn đọc và ghi file trên Android với đường dẫn Application.dataPath, Application.streamingAssetPath, ...

24/09/2020
Phân Biệt Awake và Start trong Unity

Phân Biệt Awake và Start trong Unity

Phân biệt phương thức Awake và phương thức Start trong Unity.

24/09/2020

DirectX

Cài Đặt DirectX 9

Cài Đặt DirectX 9

Hướng dẫn cài đặt DirectX 9 trên môi trường Windows.

27/09/2020
Khởi Tạo Cửa Sổ với DirectX 9

Khởi Tạo Cửa Sổ với DirectX 9

Hướng dẫn khởi tạo cửa sổ làm việc với DirectX 9.

27/09/2020
Load Sprite trong DirectX 9

Load Sprite trong DirectX 9

Hiện thực load Sprite từ cơ bản đến các thao tác nâng cao như flip, scale, rotation, translate với DirectX9.

27/09/2020
Sprite Animation trong DirectX 9

Sprite Animation trong DirectX 9

Hướng dẫn tạo tập tin lưu tọa độ các tile từ một sprite sheet có sẵn và hiện thực Sprite animation một cách chi tiết trên nền ...

27/09/2020

SDL

Áp Dụng Kỹ Thuật OOP trong Quá Trình Xây Dựng Framework Dựa trên Thư Viện SDL

Áp Dụng Kỹ Thuật OOP trong Quá Trình Xây Dựng Framework Dựa trên Thư Viện SDL

Áp dụng kỹ thuật lập trình - OOP trong quá trình xây dựng Engine Game bằng thư viện SDL (Simple DirectMedia Layer).

02/11/2020
Khởi Tạo Môi Trường Lập Trình Game Sử Dụng Thư Viện SDL (Simple DirectMedia Layer)

Khởi Tạo Môi Trường Lập Trình Game Sử Dụng Thư Viện SDL (Simple DirectMedia Layer)

Giới thiệu về thư viện Simple DirectMedia Layers và làm quen 1 số thao tác cơ bản với thư viện này.

27/09/2020
Xử Lý Sự Kiện trong SDL

Xử Lý Sự Kiện trong SDL

Hướng dẫn xử lý sự kiện trong game bằng thư viện SDL.

02/11/2020
Load Texture trong SDL

Load Texture trong SDL

Cách load hình ảnh lên màn hình sử dụng framework SDL (Simple DirectMedia Layer).

02/11/2020
Play Audio trong SDL

Play Audio trong SDL

Hướng dẫn cách play Sound Effects và Music sử dụng thư viện mở rộng của SDL (Simple DirectMedia Layer) bằng SDL_mixer.

27/09/2020
Hiện Thực Frame Per Second (FPS) trong SDL

Hiện Thực Frame Per Second (FPS) trong SDL

Hướng dẫn cách hiện thực giới hạn FPS - Limit FPS với thư viện SDL.

27/09/2020
Draw Text trong SDL

Draw Text trong SDL

Hướng dẫn cách vẽ những dòng text trong game bằng cách sử dụng một thư viện mở rộng của SDL SDL_ttf (TrueType  Font).

27/09/2020
Build Thư Viện SDL2 (Simple DirectMedia Layer)

Build Thư Viện SDL2 (Simple DirectMedia Layer)

Hướng dẫn build thư viện SDL2 - Simple DirectMedia Layer) trên Linux và macOS.

03/11/2020

Vật lý

Box2D - Phần 1: Giới Thiệu - Một Số Thuật Ngữ và Khái Niệm

Box2D - Phần 1: Giới Thiệu - Một Số Thuật Ngữ và Khái Niệm

Giới thiệu engine xử lý vật lý Box2D, các khái niệm, cách thành phần liên quan, cách khởi tạo và thao tác với một số thành phần ...

01/10/2020
Box2D - Phần 2: Thuật Ngữ Và Khái Niệm

Box2D - Phần 2: Thuật Ngữ Và Khái Niệm

Giới thiệu về collision và các thao tác xử lý liên quan trên Cocos2d-x.

30/09/2020
Chipmunk - Phần 1: Giới Thiệu

Chipmunk - Phần 1: Giới Thiệu

Giới thiệu thư viện xử lý vật lý Chipmunk và giới thiệu các khái niệm, thuật ngữ liên quan.

30/09/2020
Chipmunk - Phần 5: Ray Casting

Chipmunk - Phần 5: Ray Casting

Giới thiệu về Ray Casting và hiện thực một Ray Casting với Cocos2d-x 3.4.

30/09/2020
Box2D - Phần 3: Joint

Box2D - Phần 3: Joint

Bài viết giới thiệu về joint, tác dụng, cách khởi tạo, thiết lập cài đặt, cách kiểm soát và nhận thông tin phản hồi, xóa và các ...

30/09/2020
Chipmunk - Phần 2: Một Số Thuật Ngữ Và Khái Niệm

Chipmunk - Phần 2: Một Số Thuật Ngữ Và Khái Niệm

Giới thiệu về một số thuật ngữ và khái niệm khác trong Chipmunk như cách làm cho các bodies di chuyển, cách kiểm tra khi có một ...

30/09/2020
Box2D - Phần 4: Joint (tiếp Theo)

Box2D - Phần 4: Joint (tiếp Theo)

Giới thiệu các loại joint có sẵn trong Box2D, các khái niệm, vai trò, và ví dụ cụ thể.

30/09/2020
Box2D - Phần 5: Joint (Tiếp Theo)

Box2D - Phần 5: Joint (Tiếp Theo)

Giới thiệu các loại joint có sẵn trong Box2D, các khái niệm, vai trò, và ví dụ cụ thể.

30/09/2020
Chipmunk - Phần 3: Constraints

Chipmunk - Phần 3: Constraints

Hướng dẫn ứng dụng constrains của Chipmunk trong việc mô phỏng xử lý các đối tượng vật lý phức tạp mà ở đó các thành phần có sự ...

30/09/2020
Chipmunk - Phần 4: Constraints (Tiếp Theo)

Chipmunk - Phần 4: Constraints (Tiếp Theo)

Giới thiệu về constraints và các loại constraints còn lại có sẵn trong thư viện Chipmunk.

30/09/2020
Box2D - Phần 6: Ray Casting

Box2D - Phần 6: Ray Casting

Giới thiệu Ray Casting và nhiệm vụ của nó trong mô phỏng thế giới vật lý?

30/09/2020
Làm Sao Để Chia Tách, Cắt Một Đối Tượng với Box2D?

Làm Sao Để Chia Tách, Cắt Một Đối Tượng với Box2D?

Hướng dẫn làm sao để chia tách, cắt một đối tượng với thư viện vật lý trò chơi Box2D trong Cocos2d-x.

30/09/2020
Tích Hợp Thư Viện Vật Lý Box2D vào Project C++

Tích Hợp Thư Viện Vật Lý Box2D vào Project C++

Hướng dẫn cách tích hợp Engine Physics Box2D vào project C++ để mô phỏng vật lý cho game.

01/10/2020
Chipmunk - Phần 6: Tạo Physics Body Cho Các Đối Tượng Có Hình Dạng Phức Tạp

Chipmunk - Phần 6: Tạo Physics Body Cho Các Đối Tượng Có Hình Dạng Phức Tạp

Kĩ thuật tạo Physics Body cho các đối tượng có hình khối phức tạp trong game với Cocos2d-x và Physics Body Editor.

30/09/2020

Cùng làm game

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 1: Tạo Scene

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 1: Tạo Scene

Hướng dẫn cách tạo scene cho game với Cocos2d-x

30/09/2020
Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 2: Hiện Thực LoadScene

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 2: Hiện Thực LoadScene

Hướng dẫn cách để hiện thực một scene trong game, cũng như cách để chuyển scene với Cocos2d-x

30/09/2020
Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 3: Thiết Kế Kích Thước Màn Hình, Quản Lý Đối Tượng

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 3: Thiết Kế Kích Thước Màn Hình, Quản Lý Đối Tượng

Hướng dẫn cách tạo kích thước màn hình trong game, hiện thực lại position manager để quản lý các đối tượng trong game, tạo file ...

30/09/2020
Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 4: Hiện thực MainMenuScene

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 4: Hiện thực MainMenuScene

Hướng dẫn tạo màu nền cho background, tạo sprite gắn vào scene, tạo MenuItemImage từ sprite sheet, chuyển đổi qua game scene với ...

30/09/2020
Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit

Hướng dẫn khởi tạo một layer mới trong game và vẽ các suit với Cocos2d-x

30/09/2020
Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game

Hướng dẫn cách nhận các sự kiện từ người chơi và xử lý chúng theo logic của game.

30/09/2020
Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 6: Hiện thực GameScene - Thêm thời gian

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 6: Hiện thực GameScene - Thêm thời gian

Hướng dẫn add thêm thời gian vào game để đếm ngược mỗi lần chơi của game trong Cocos2d-x

30/09/2020
Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 7: Hiện thực GameScene - Button

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 7: Hiện thực GameScene - Button

Hướng dẫn gắn thêm các button vào game, và hiện thực hàm resetButton cho game trong Cocos2d-x

30/09/2020
Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số

Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số

Hướng dẫn cách hiện thực GameScene, cách tính điểm và update điểm số lên màn hình trong lúc chơi game.

30/09/2020
Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 1 - Nhận Sự Kiện Button

Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 1 - Nhận Sự Kiện Button

Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Thiết lập môi trường phát triển và hiện thực hai button chính trong GameScene.

30/09/2020
Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 2 - Hiện Thực Gameplay

Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 2 - Hiện Thực Gameplay

Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Giới thiệu và hướng dẫn xây dựng gameplay cơ bản của game.

30/09/2020
Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 3 - Điểm Số Và Progress Timer

Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 3 - Điểm Số Và Progress Timer

Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Hướng dẫn cài đặt tính năng hiển thị điểm số hiện tại và vòng tròn thời gian (Progress ...

30/09/2020
Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 4 - Scene Và Popup

Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 4 - Scene Và Popup

Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Thiết kế hệ thống scene và popup trong game.

30/09/2020
Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 5 - Âm Thanh Và Effect

Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 5 - Âm Thanh Và Effect

Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Hướng dẫn các hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng của gameplay.

30/09/2020
Phát Triển Game Funny Halloween Pumpkins với Cocos2d-x - Phần 1

Phát Triển Game Funny Halloween Pumpkins với Cocos2d-x - Phần 1

Hướng dẫn làm game cụ thể bằng Cocos2d-x với code mẫu và game mẫu.

21/09/2020
Phát Triển Game Funny Halloween Pumpkins với Cocos2d-x - Phần 2

Phát Triển Game Funny Halloween Pumpkins với Cocos2d-x - Phần 2

Bài viết hướng dẫn các bạn mới muốn học làm game bằng Cocos2d-x. Thông qua bài viết này, các bạn có thể biết đuợc một số kiến ...

21/09/2020
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28.36205514
[email protected]

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2021