STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • Bình luận
  • Sao chép

  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Tìm hiểu về các cấu trúc lặp trong PHP.
  11/11/2016
  07/09/2020
  1 phút đọc
  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Các cấu trúc lặp

  Vòng lặp while

  Vòng lặp while là vòng lặp cơ bản trong PHP, về nguyên tắc hoạt động thì giống như trong C/C++. Cấu trúc cơ bản của vòng lặp while.

  while (expression) { 
    statement
  }

  hoặc

  while (expresion):
    statement
  endwhile;
  

  Ví dụ:

  <?php
  $i = 0;
  while ($i <= 5):
    echo $i;
  endwhile;
  ?>
  

  Vòng lặp do-while

  Vòng lặp do...while cũng giống như while nhưng chỉ có điều là do...while xét điều kiện lặp sau khi mỗi vòng lặp. Cấu trúc do...while chỉ có một cú pháp.

  <?php
  do {
    statement
  } while (expression);
  ?>
  

  Ví dụ:

  <?php
  $i = 0;
  do {
    echo $i++;
  } while ($i < 10);
  ?>
  

  Vòng lặp for

  Vòng lặp for là vòng lặp khá là phức tạp hơn vòng lặp while, về nguyên tắc hoạt động thì giống với C/C++. Vòng lặp for có hai cú pháp như sau:

  for (expr1; expr2; expr3) {
    statement
  }

  hoặc

  for (expr1; expr2; expr3):
    statement
  endfor;
  
  • Biểu thức expr1 khởi tạo biến điều khiển.
  • Biểu thức expr2 điều kiện lặp.
  • Biểu thức expr3 thay đổi giá trị biến điều khiển.

  Có thể để trống bất kì biểu thức nào trong ba biểu thức của cấu trúc for.

  Ví dụ:

  for ($i = 0; ; $i++) {
    if ($i > 5) {
      break;
    }
    echo $i;
  }
  

  Tham khảo

  www.php.net/manual/en/language.control-structures.php.

  PHP

  Phù hợp cho bạn

  Đề xuất

  Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong PHP

  Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong PHP

  Tìm hiểu về các cấu trúc điều kiện, rẽ nhánh trong PHP.

  PHPCheat Sheet

  03/11/2016

  Vòng Lặp for trong Python

  Vòng Lặp for trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp for trong Python.

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Khám phá thêm

  Cấu Trúc Điều Khiển Trong Java - Phần 1: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

  Cấu Trúc Điều Khiển Trong Java - Phần 1: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

  Hướng dẫn cấu trúc rẽ nhánh if-else và switch-case trong Java.

  JavaCơ Bản

  21/05/2015

  Vòng Lặp For trong C++

  Vòng Lặp For trong C++

  Tìm hiểu về cách thức hoạt động của cấu trúc lặp for trong C++.

  Modern C++C++98

  29/07/2015

  Vòng Lặp foreach Trong PHP

  Vòng Lặp foreach Trong PHP

  Tìm hiểu về cấu trúc vòng lặp foreach trong PHP.

  PHPCheat Sheet

  06/11/2016

  Cấu Trúc Rẽ Nhánh If ... Else Trong Ngôn Ngữ C++

  Cấu Trúc Rẽ Nhánh If ... Else Trong Ngôn Ngữ C++

  Tìm hiểu về cấu trúc rẽ nhánh if ... else trong C++.

  Modern C++C++98

  15/06/2015

  Vòng Lặp while trong Python

  Vòng Lặp while trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp while trong Python.

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  While và Do...While trong C++

  While và Do...While trong C++

  Bài viết giới thiệu hai cấu trúc lặp quen thuộc trong C++ while và do… ...

  Modern C++C++98

  29/07/2015

  Định Dạng Ảnh Bitmap - Giới Thiệu và Các Thao Tác Cơ Bản

  Định Dạng Ảnh Bitmap - Giới Thiệu và Các Thao Tác Cơ Bản

  Trong đời thường, bạn sẽ gặp các file ảnh có định dạng .PNG, .JPG, .TGA, ...

  Phan Tấn Phúc

  13/09/2017

  5 Lý Do Kiến Trúc Sư Nên Học Lập Trình

  5 Lý Do Kiến Trúc Sư Nên Học Lập Trình

  Trong AutoCAD có hỗ trợ lập trình với Python, Revit có thể viết tự động ...

  STDIO TrainingGóc nhìn

  09/08/2020

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020