STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Python

  Sơ lược qua về biến và kiểu dữ liệu của biến trong Python

  Ryan

  18/03/2015
  09/09/2020
  3 phút đọc
  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Python

  Biến

  Khái niệm biến

  Biến là bộ nhớ dành để lưu trữ dữ liệu. Khi khai báo một biến thì sử dụng một phần của bộ nhớ. Giá trị của biến có thể thay đổi như tên gọi của nó. Tùy vào các kiểu dữ liệu mà bộ nhớ được cấp phát khác nhau, một biến có thể là int, string, float, list, ...

  Gán giá trị cho biến

  Trong Python, biến không được xác định rõ ràng kiểu dữ liệu khi chưa gán giá trị cho nó. Việc xác định giá trị của biến tự động xảy ra khi nó được gán cho một giá trị nào đó. 

  Để gán một giá trị cho biến, dùng toán tử =.

  #!/usr/bin/python
  
  counter = 100   # integer
  distance = 1000.0 # float
  name = "Mido"   # string

  Python cho phép cùng lúc có thể gán một giá trị cho nhiều biến.

  a = b = c = 1

  Ví dụ trên gán giá trị là 1  cho biến a, bc.

  Có thể gán các giá trị khác nhau cho các biến khác nhau cùng lúc.

  a, b, c = 1, 3 , "Mido"

  Ví dụ trên gán giá trị 1, 3 lần lượt cho 2 biến integer ab. Đồng thời cũng gán giá trị "Mido" cho biến string c.

  Kiểu dữ liệu

  Các kiểu dữ liệu chuẩn trong Python

  Trong Python có 5 kiểu dữ liệu chuẩn:

  • Numers
  • String
  • List
  • Tuple
  • Dictionary

  Numbers

  Kiểu dữ liệu numbers chứa giá trị là một con số, nó được tạo ra khi ta gán các giá trị là một con số cho biến đó.

  Ví dụ

  a = 1
  b = 2

  Python hỗ trợ 4 kiểu dữ liệu numbers khác nhau:

  • int
  • long
  • float
  • complex

  Strings

  Kiểu dữ liệu strings được xác định khi giá trị được gán cho nó nằm giữa cặp dấu '' hoặc "".

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  str = 'Hello Python!'
  str = "Hello Stdio!"
  

  Lists

  Lists trong Python là một kiểu dữ liệu phức hợp linh hoạt, Lists chứa những phần tử được ngăn cách nhau bởi dấu , và nằm trong cặp dấu ngoặc vuông []. Theo một vài đánh giá thì Lists trong Python gần giống với Array trong C, sự khác biệt chính là các phần tử của Lists có thể tồn tài nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  list = ['Mido', 12, 3.15, 'Stdio']

  Tuples

  Tuples là một kiểu dữ liệu tương tự như với Lists. Các phần tử trong Tuples cũng được ngăn cách nhau bởi dấu ,. Tuy nhiên, không giống với Lists, Tuples mở đầu và kết thúc với dấu ngoặc đơn ().

  Ví dụ:

  #!/usr/bin/python
  tuple = ('Mido', 12, 3.15, 'Stdio')

  Lưu ý

  Ngoài điểm khác nhau nêu trên giữa Lists và Tuples thì còn một điểm khác nhau lớn: Các phần tử và độ lớn của Lists có thể cập nhật nhưng với Tuples thì không.

  Ví dụ:

  #!/usr/bin/python
  tuple = ('Mido', 12, 3.15, 'Stdio')
  tuple[1] = 15 # Khong hop le!

  Ví dụ trên cố tình thực hiện thay đổi phần tử thứ 2 trong tuple và điều này là không hợp lệ.

  Dictionary

  Lấy tư tưởng từ cuốn từ điển trong đời sống hằng ngày, kiểu dữ liệu Dictionary trong Python gồm nhiều bộ (key, value) có key khác nhau. Key trong Dictionary có thể là numbers, string hoặc tuple. Dictionary mặc định hỗ trợ lập trình viên thêm, sửa, xóa các bộ (key, value) đó.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  
  dict = {'name': 'Mido', 'id': 15, 'age': 22}
  
  print (dict)     # Prints complete dictionary
  print (dict.keys())  # Prints all the keys
  print (dict.values()) # Prints all the values

  Kết quả in ra màn hình

  {'name': 'Mido', 'id': 15, 'age': 22}
  dict_keys(['name', 'id', 'age'])
  dict_values(['Mido', 15, 22])
  0

  Khoá học Python Online căn bản

  199,000₫ 600,000₫

  Sách - 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

  139,000₫
  Python

  Python

  Python từ cơ bản đến ứng dụng.

  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.

  Đề xuất

  Biến và Kiểu Dữ Liệu trong Lua
  Giới thiệu biến, kiểu dữ liệu và cách khai báo biến và kiểu dữ liệu ...
  24/09/2014
  Biến và Kiểu Dữ Liệu Của Biến trong C++
  Biến, các tính chất của biến và các kiểu dữ liệu trong C/C++.
  15/07/2017

  Khám phá

  Biến Và Kiểu Dữ Liệu Trong PHP
  Tìm hiểu về biến và các kiểu dữ liệu trong PHP.
  20/02/2017
  Biến và Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản trong Java
  Giới thiệu khái niệm, phạm vi hoạt động của biến và các kiểu dữ liệu ...
  11/05/2015
  Biến và Kiểu Dữ Liệu
  Tìm hiểu về biến và kiểu dữ liệu trong C++.
  16/04/2015
  Tìm Hiểu về Kiểu Numbers trong Python
  Tổng quan kiểu dữ liệu numbers và các hàm tính toán trong Python.
  20/03/2015
  Kiểu Dữ Liệu Mảng Trong PHP
  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu và các phương thức về mảng trong PHP.
  20/03/2017
  Biến Trong Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript
  Biến là một khái niệm khá quen thuộc trong mọi ngôn ngữ lập trình. Nhắc ...
  15/11/2015
  Biến trong PHP
  Hướng dẫn khai báo biến, sử dụng và kiểm tra kiểu dữ liệu của biến trong ...
  28/08/2015
  Tìm Hiểu Về Dictionary trong Python
  Tìm hiểu kiểu dữ liệu Dictionary và các phương thức thao tác với ...
  25/03/2015
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020