STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • Bình luận
  • Sao chép

  Vòng Lặp for trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp for trong Python.

  Ryan

  19/03/2015
  09/09/2020
  2 phút đọc
  Vòng Lặp for trong Python

  Nội dung

  Sự khác nhau của for trong Python so với một số ngôn ngữ khác

  Python tồn tại 2 cấu trúc lặp cơ bản là whilefor. Cấu trúc lặp while tương tự hầu hết với các ngôn ngữ khác, trong khi đó for có đôi chút khác biệt so với những ngôn ngữ thường gặp. 

  Thay vì lặp qua một dãy số như trong Pascal, hoặc cho phép người dùng có thể tự định nghĩa bước lặp và điều kiện dừng như trong C/C++, Python cho phép duyệt qua từng phần tử của list, tuple, string, ...

  Cấu trúc vòng lặp for

  Cấu trúc của vòng lặp for trong Python:

  for iterating_var in sequence: 
    statements(s)

  Nguyên tắc hoạt động

  Phần tử đầu tiên của sequence sẽ được gán cho iterating_var, tiếp theo là thực hiện khối lệnh bên trong for. Cứ liên tục như vậy lần lượt từng phần tử trong sequence sẽ được gán cho iterating_var và thực hiện khối lệnh sau nó. Cho đến khi thực hiện xong khối lệnh cuối cùng, tương ứng với phần tử cuối cùng trong sequence được gán cho iterating_var thì kết thúc vòng lặp.

  Sơ đồ hoạt động

  Sơ đồ hoạt động cấu trúc vòng lặp for trong Python

  Ví dụ

  Cùng xem xét ví dụ sau để có thể hiểu rõ hơn về cấu trúc vòng lặp for trong Python

  AnimalList = 
  [
  	"Dog",
  	"Cat"
  ]
  
  for animal in AnimalList:
  	print(author)
  

  Kết quả xuất ra màn hình:

  Dog 
  Cat 

  Hàm range

  Hàm range được sử dụng để tạo ra một danh sách chứa dãy số học theo một logic. Nếu cần dùng vòng lặp for để duyệt qua một chuỗi số thì range là một lựa chọn rất tốt.

  Cú pháp

  range([start], stop[, step])

  Trong đó:

  • start là số bắt đầu của chuỗi.
  • stop là giới hạn mà chuỗi đạt tới (không bao gồm số này).
  • step là số tăng lên được của một số trong chuỗi so với số trước đó.

  Một số ví dụ

  Xét một số ví dụ sau về cách sử dụng hàm range:

  Ví dụ 1
  for i in range(4):
  	print(i)

  Kết quả:

  0
  1
  2
  3
  Ví dụ 2
  for i in range(4, 7):
  	print(i)

  Kết quả:

  4
  5
  6
  Ví dụ 3
  for i in range(4, 13, 3):
  	print(i)

  Kết quả:

  4
  7
  10
  Python

  Python

  Python từ cơ bản đến ứng dụng.

  Phù hợp cho bạn

  Đề xuất

  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp trong Python

  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp trong Python

  Một số lệnh để điều khiển vòng lặp trong Python

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Vòng Lặp while trong Python

  Vòng Lặp while trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp while trong Python.

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Khám phá thêm

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, ...

  JavaScriptCơ bản

  28/07/2020

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, ...

  JavaScriptCơ bản

  20/07/2020

  Vòng Lặp foreach Trong PHP

  Vòng Lặp foreach Trong PHP

  Tìm hiểu về cấu trúc vòng lặp foreach trong PHP.

  PHPCheat Sheet

  06/11/2016

  Lập Trình Hướng Đối Tượng Trong Python - Phần 1: Cơ Bản

  Lập Trình Hướng Đối Tượng Trong Python - Phần 1: Cơ Bản

  Đặc điểm và cách hiện thực lập trình hướng đối tượng trong Python.

  PythonOOP

  29/03/2015

  Vòng Lặp For trong C++

  Vòng Lặp For trong C++

  Tìm hiểu về cách thức hoạt động của cấu trúc lặp for trong C++.

  Modern C++C++98

  29/07/2015

  Tìm Hiểu về Game Loop - Vòng Lặp Game

  Tìm Hiểu về Game Loop - Vòng Lặp Game

  Game loop là 1 vòng lắp được lặp đi lặp lại liên tục, giữ cho game vận ...

  Lập Trình GameCơ bản

  05/03/2016

  Lập Trình Hướng Đối Tượng trong Python - Phần 2: Kế Thừa

  Lập Trình Hướng Đối Tượng trong Python - Phần 2: Kế Thừa

  Khái niệm kế thừa trong Python và cách hiện thực.

  PythonOOP

  29/03/2015

  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Tìm hiểu về các cấu trúc lặp trong PHP.

  PHPCheat Sheet

  11/11/2016

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020