STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Export Database từ Microsoft SQL Server ra File .sql

  Hướng dẫn xuất database từ Microsoft SQL Server vào file .sql.
  09/11/2020 2 phút đọc
  Export Database từ Microsoft SQL Server ra File .sql

  Quá trình phát triển ứng dụng có kết nối với SQL Server, đôi khi cần 1 database thao tác trên nhiều máy, việc tạo lại database hết sức vất vả, có thể backup database và restore.

  Các bước xuất database từ SQL Server vào file .sql

  Đầu tiên mở Microsoft SQL Server và connect, giao diện sẽ như sau:

  Tiếp theo chọn database muốn xuất ra file .sql, ở đây database có tên là WebsiteHinhAnh.

  Sau đó nhấn chuột phải (Right–Click) vào WebsiteHinhAnhTasksGenerate Scripts… để mở hộp thoại Generate and Publish Scripts.

  Hộp thoại Generate and Publish Scrips được mở lên:

  Nhấn next, ở hộp thoại này có 2 dòng với ý nghĩa như sau:

  • Script entire database and all database objects: xuất ra file .sql gồm database và các table có trong database.
  • Select specialty database objects: xuất ra file .sql  gồm những table mà được chọn trong checkbox.

  Trong bài viết này chọn mục thứ 2 và chọn table WallpaperTable để xuất ra file .sql. Nhấn next và chọn Advanced để cấu hình những thông tin cần xuất ra file .sql.

  Kéo xuống mục Types of data to scripts 

  Ở đây có các lựa chọn như sau:

  • Data Schema: xuất ra dòng lệnh sql chứa data.
  • Schema and Data: xuất ra dòng lệnh định nghĩa database, table, data.
  • Schema only: xuất ra dòng lệnh định nghĩa database, table.

  Chọn Schema and Data, nhấn OK và chọn nơi lưu file .sql và chọn lưu ở Desktop:

  Các bước tiếp theo nhấn next để SQL Server xuất ra file .sql với những thông số đã chọn. Nếu thành công sẽ thấy 1 file có tên là Scripts.sql được tạo ra ở màn hình Desktop. Mở file này bằng Notepad++ sẽ thấy như sau:

  USE [WebsiteHinhAnh]
  GO
  /****** Object: Table [dbo].[WallpaperTable] Script Date: 10/03/2015 20:29:59 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  SET ANSI_PADDING ON
  GO
  CREATE TABLE [dbo].[WallpaperTable]
  (
    [Id] [int] IDENTITY (1,1) NOT NULL,
    [Title] [varchar] (100) NULL,
    [Thumb] [varchar] (100) NULL,
    [Category] [varchar] (100) NULL,
    [Iphone] [varchar] (100) NULL,
    [Ipad] [varchar] (100) NULL,
    [Android] [varchar] (100) NULL,
    [Lumia] [varchar] (100) NULL,
    CONSTRAINT [PK_WallpaperTable] PRIMARY KEY CLUSTERED
    ([Id] ASC) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS
  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  SET ANSI_PADDING OFF
  GO

  Video hướng dẫn chi tiết

  0 Bình luận
  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021