STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Tìm Hiểu về Tuples trong Python

  Tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuples trong Python.

  Ryan

  25/03/2015
  29/09/2020
  3 phút đọc
  Tìm Hiểu về Tuples trong Python

  Khái niệm

  Tuples là một kiểu dữ liệu tương tự như với Lists, các phần tử trong Tuples cũng được ngăn cách nhau bởi dấu ,

  Không giống với Lists, Tuples mở đầu và kết thúc với dấu ngoặc đơn ()

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  tuple = ('Thanh', 12, 3.15, 'STDIO')

  Có thể bỏ đi dấu ngoặc đơn (), python vẫn hiểu đây là một tuples.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  tuple = "STDIO", "python", 2 , 4

  Một tuples rỗng được tạo ra khi gán cho một cặp dấu ngoặc đơn và bên trong không chứa giá trị nào.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  tuple =()

  Trường hợp tuples chỉ có 1 phần tử thì bên sau phần tử đó phải có dấu phẩy ,, nếu không nó sẽ hiểu đây là một kiểu int

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  tuple = (2, ) # type tuples
  tuple = (2)  # type int

  Truy cập các phần tử bên trong tuples

  Việc truy cập các phần tử bên trong tuples tương tự như lists

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  tuple = ('Thanh', 12, 3.15, 'STDIO')
   
  print (tuple[0])
  print (tuple[1:3])
  print (tuple[1:])
  print (tuple[:2])
  print (tuple[1::2])

  Kết quả in ra màn hình

  Thanh
  (12, 3.15)
  (12, 3.15, 'STDIO')
  ('Thanh', 12)
  (12, 'STDIO')

  Giải thích

  • Dòng 4: Truy xuất đến một phần tử trong tuples, ở đây index = 0 tương ứng với phần tử đầu tiên trong tuples.
  • Dòng 5: Truy xuất một tuples con bắt đầu từ phần tử thứ 2 (ứng với index = 1) đến phần tử thứ 4 (ứng với index = 3).
  • Dòng 6: Index thứ 2 không được khai báo sẽ có giá trị mặc định là bằng với chiều dài của tuples.
  • Dòng 7: Index đầu tiên không được khai báo sẽ có giá trị mặc định là 0.
  • Dòng 8: Index thứ 3 xuất hiện tương đương với bước nhảy khi trích xuất một tuples, bình thường giá trị mặc định sẽ là 1.

  Tuples bên trong tuples

  Các phần tử bên trong tuples có thể mang nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Có thể là int, float, strings,... thậm chí là một tuples.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  tuple = ('Thanh', (12, 3.15), 'STDIO')
  
  print (tuple[1])
  print (tuple[1][1])

  Kết quả in ra màn hình

  (12, 3.15)
  3.15

  Cập nhật giá trị cho các phần tử trong tuples

  Khác với lists, tuples không cho phép thay đổi giá trị bên trong nó, kể cả độ dài.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  tuple = ('Thanh', (12, 3.15), 'STDIO')
  
  tuple[1] = 'Thanh' #False
  
  print (tuple)

  Kết quả in ra màn hình

  Traceback (most recent call last):
   File "C:\Users\Thanh\Desktop\demo.py", line 4, in <module>
    tuple[1] = 'Thanh'
  TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

  Một số hàm thông dụng

  Hàm len

  Hàm len trả về độ dài (hoặc số lượng phần tử) của tuples.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  tuple = ('Thanh', 12, 3.15, 'STDIO')
  
  print(len(tuple))

  Kết quả in ra màn hình

  4
  

  Hàm max

  Trả về phần tử có giá trị lớn nhất trong tuples.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  tuple1 = (1, 9, 2, 5)
  tuple2 = ('a', 's', 'b', 'e')
  
  print(max(tuple1))
  print(max(tuple2))

  Kết quả in ra màn hình

  9
  s

  Hàm min

  Trả về phần tử có giá trị nhỏ nhất.

  #!/usr/bin/python
  tuple1 = (1, 3, 2, 5)
  tuple2 = ('a', 's', 'b', 'e')
  
  print(min(tuple1))
  print(min(tuple2))

  Kết quả in ra màn hình

  1
  a
  0 Bình luận

  Khoá học Python Online căn bản

  199,000₫ 600,000₫

  Sách - 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

  139,000₫
  Python

  Python

  Python từ cơ bản đến ứng dụng.

  Đề xuất

  Tìm Hiểu về Strings trong Python
  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu Strings và các phương thức thao tác trên ...
  20/03/2015
  Tìm Hiểu Về Dictionary trong Python
  Tìm hiểu kiểu dữ liệu Dictionary và các phương thức thao tác với ...
  25/03/2015

  Khám phá

  Tìm Hiểu về Lists trong Python
  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu Lists và cách sử dụng Lists trong Python.
  25/03/2015
  Tìm Hiểu về Window.localStorage
  Tìm hiểu về localStorage trong HTML5 và cách sử dụng thông qua ...
  Lập Trình Hiệu Ứng Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Bài viết nằm trong loạt bài viết của chương trình Tự Học Cocos2d-x ...
  Vòng Lặp for trong Python
  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp for trong Python.
  19/03/2015
  Vòng Lặp while trong Python
  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp while trong Python.
  19/03/2015
  Hàm trong Python - Cơ Bản
  Giới thiệu và cách sử dụng hàm trong Python
  26/03/2015
  Date và Time trong Python
  Ứng dụng thư viện datetime trong Python để tính toán thời gian chạy ...
  18/03/2015
  Tìm Hiểu về Kiểu Numbers trong Python
  Tổng quan kiểu dữ liệu numbers và các hàm tính toán trong Python.
  20/03/2015
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020