STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 4 - Scene Và Popup

  Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Thiết kế hệ thống scene và popup trong game.
  10/08/2015 30/09/2020 4 phút đọc
  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 4 - Scene Và Popup

  Bài viết nằm trong chuỗi Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity, cung cấp kiến thức trong việc xây dựng 1 game trên Unity, đồng thời biết cách tổ chức project hiệu quả trong Unity.

  Trong bài viết này sẽ tập trung thiết kế hệ thống scene và popup trong game. Ngoài ra, mở rộng thêm 1 chút về gameplay đã tương đối hoàn thiện trong các bài viết trước.

  Quản lý GameState trong game

  Trong Zero, khi người chơi không vượt qua được 1 level, hoặc CurrentTime vượt quá LevelTime, 1 popup sẽ xuất hiện và lượt chơi sẽ kết thúc, điểm số cuối cùng sẽ được hiển thị. Để kiểm soát quá trình này, ứng dụng 1 kỹ thuật quản lý GameState đơn giản, sử dụng 1 thuộc tính để lưu trữ GameState.

  Trước hết, GameState được định nghĩa là 1 enum trong Statics.cs như sau (dòng 16-20, Statics.cs):

  public enum GameState
  {
        PLAYING,
        FAILED
  }

  Khai báo thuộc tính lưu trữ GameState, đặt trong GameManager với tuỳ chọn HideInInspector để không hiển thị tại cửa sổ Inspector (dòng 26, GameManager.cs):

  public GameState        m_gameState;

  Thiết lập giá trị ban đầu cho GameState trong hàm Start (dòng 46, GameManager.cs):

  m_gameState = GameState.PLAYING;

  Ngay khi GameScene được nạp, trạng thái của game sẽ được cập nhật là PLAYING, đồng nghĩa game sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Ở 2 button, các phím mũi tên tương ứng và vị trí kiểm tra m_currentTime, cập nhật lại trạng thái game thành FAILED khi người chơi không vượt qua được 1 level.

  Để quản lý trạng thái của game, hiện thực việc kiểm tra m_gameState trong hàm Update của GameManager.cs. Tại đây dùng cấu trúc rẽ nhánh switch… case để quản lý tương tự như sau:

  switch(m_gameState)
  {
    case GameState.PLAYING:
          // Logic Game
          break;
    case GameState.FAILED:
          // Do something
      break;
  }

  Đến đây, cơ bản đã quản lý được trạng thái của game. Tuy nhiên, khi người chơi thua, game sẽ dừng lại và không có cách nào đưa game trở lại trạng thái ban đầu. Đó là do chưa hiện thực 1 thao tác nào để trả giá trị của m_gameState về PLAYING. Phần bên dưới sẽ hiện thực điều đó.

  GameOver popup

  Đây là đối tượng sẽ xuất hiện khi người chơi trả lời sai. Trên GameOver popup sẽ hiển thị điểm số người chơi đạt được, điểm số cao nhất (Best Score) và 1 số button. Giao diện của GameOver popup tương tự như sau:

  ss_1

  Các dòng chữ "Your Score", "Best Score", số điểm và các button đều là các đối tượng UI.

  Hiện thực hàm ShowGameOverPopup để hiển thị GameOver popup như sau:

  public void ShowGameOverPopup()
  {
        m_gameOverPopup.enabled = true;
  
        m_gameState = GameState.FAILED;
        m_popupScore.text = Static.s_score.ToString();
  
        if(PlayerPrefs.GetInt("BestScore") < Static.s_score)
              PlayerPrefs.SetInt("BestScore", Static.s_score);
  
        m_popupBestScore.text = PlayerPrefs.GetInt("BestScore");
  }

  Đối với việc hiển thị điểm hiện tại, sử dụng biến s_score trong Statics.cs. Đối với BestScore, sử dụng PlayerPrefs để lưu trữ xuống bộ nhớ máy, sử dụng cho các lần chơi sau. 

  Hàm ShowGameOverPopup sẽ được gọi khi người chơi thua, do đó thay thế các dòng code thay đổi m_gameState sang FAILED bằng việc gọi hàm ShowGameOverPopup

  MenuScene

  MenuScene của Zero khá đơn giản, bao gồm button Play và 1 button mở InfoPopup.

  ss_4

  Info popup

  ss_5

  Các button Play của MenuScene và button Menu, Replay của GameScene là các liên kết qua lại giữa 2 scene trong Zero.
  Để link được giữa 2 scene, phải thêm cả 2 scene này vào Build Setting, sau đó sử dụng hàm LoadLevel thuộc lớp Application để chuyển scene.

  Đối với button Back tại InfoPopup, sử dụng event OnClick để bật/tắt poup (canvas).

  Download Project

  STDIO_ZeroUnity-4.zip.

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021