STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  HTML - Phần 2: Các Thẻ Định Dạng Văn Bản

  Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng 1 số thẻ định dạng văn bản HTML.
  25/10/2015
  29/08/2020
  5 phút đọc
  HTML - Phần 2: Các Thẻ Định Dạng Văn Bản

  Cấu trúc một phần tử HTML

  Đa số các thẻ trong HTML đều có cấu trúc như sau:

  <tagName atrtibute="value">content</tagName>
  • tagName: tên của thẻ được HTML định nghĩa sẵn, mỗi thẻ được bắt đầu bởi cặp thẻ đóng mở <tagName>...</tagName>. hoặc mở và đóng ngay <tagName/>.
  • attribute: thuộc tính của thẻ HTML, cung cấp các thông tin về thẻ HTML đó, thuộc tính luôn luôn nằm trong thẻ mở <>. Mỗi thẻ HTML có thể có nhiều attribute, ví dụ thẻ <img> có thuộc tính là heightwidth quy định chiều cao và chiều rộng của 1 ảnh.
  • value: giá trị đi kèm với attribute. Ví dụ height="500".
  • content: nội dung của thẻ HTML, nằm giữa cặp thẻ đóng mở.

  Ví dụ 1 thẻ HTML

  <a href="https://www.stdio.vn/">Trang chủ STDIO</a>

  * Trong HTML vẫn có 1 số thẻ không tuân thủ quy tắc thẻ đóng mở, ví dụ như thẻ hiển thị ảnh <img>, thẻ nhập liệu <input>.

  Các thẻ định dạng văn bản

  Thẻ định dạng tiêu đề <h1>...</h1> ... <h6>...</h6>

  HTML định nghĩa 1 loạt thẻ dùng để định nghĩa tiêu đề (heading) từ <h1> đến <h6> mô tả độ quan trọng giảm dần.

  Các thẻ tiêu đề có cấu trúc là: <hx>Nội dung tiêu đề</hx>

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
    <h1>Heading 1</h1>
    <h2>Heading 2</h2>
    <h3>Heading 3</h3>
    <h4>Heading 4</h4>
    <h5>Heading 5</h5>
    <h6>Heading 6</h6>
   </body>
  </html>
  Các thẻ heading trong HTML.

  Thẻ định dạng đoạn văn <p>...<p>

  Thẻ paragraph <p> định nghĩa một đoạn văn.

  Thẻ tiêu đề có cấu trúc <p>Nội dung đoạn văn</p>.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
    <p>Paragraph 1 - long part.</p>
    <p>Paragraph 2 - short part.</p>
   </body>
  </html>
  Thẻ paragraph - p - đoạn văn.

  Mỗi thẻ <p> tương ứng với một đoạn văn, sau mỗi thẻ <p> thì tự động xuống hàng.

  Thẻ định dạng ngắt dòng <br/>

  Trình duyệt web xem tất cả khoảng trắng liên tiếp hoặc xuống dòng đều là 1 khoảng trắng.

  Để có thể ngắt dòng sử dụng thẻ <br/>.

  Trường hợp không sử dụng <br/>

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
     Đoạn văn gồm có nhiều dòng:
     Dòng 1
     Dòng 2
     Dòng 3
   </body>
  </html>
  Không sử dụng thẻ <br/> để ngắt dòng.

  Trường hợp sử dụng <br/>

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
    Đoạn văn gồm có nhiều dòng:<br/>
    Dòng 1<br/>
    Dòng 2<br/>
  Dòng 3
   </body>
  </html>
   
  Sử dụng <br/> ngắt dòng.

  Thẻ định dạng dữ liệu thô <pre>

  Mặc định thì trình duyệt sẽ bỏ qua tất cả các khoảng trắng liên tiếp, tab, xuống dòng và xem như đó là 1 khoảng trắng, để giữ chính xác định dạng của dữ liệu, HTML định nghĩa thẻ dữ liệu thô <pre>.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
     <pre>
  for(int i = 0; i < 10; i++)
  {
   printf("%s", "Lập trình HTML"); 
  }</pre>
  </body>
  </html>
  Sử dụng thẻ <pre>

  Thẻ định dạng trích dẫn cho câu <q>

  Thẻ <q> dùng để trích dẫn trực tiếp một lời nói, lời dẫn trực tiếp.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
     <p>
       Thơ lục bát
       <q>Công cha như núi Thái Sơn<br />
         Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.</q>
     </p>
   </body>
  </html>
   
  Thẻ trích dẫn câu nói <q>

  Thẻ định dạng chữ viết

  Thẻ in đậm <b>

  Thẻ <b> (bold) dùng để định dạng chữ in đậm.

  Họ tên: <b>Nguyễn Văn Nghĩa</b>

  Kết quả:

  Họ tên: Nguyễn Văn Nghĩa

  Thẻ in nghiêng <i>

  Thẻ <i> (italic) dùng để định dạng chữ in nghiêng.

  Ngành: <i>Khoa học máy tính</i>

  Kết quả:

  Ngành: Khoa học máy tính

  Thẻ gạch dưới <u>

  Thẻ <u> (underline) dùng để định dạng chữ gạch dưới.

  Công việc: <u>Kỹ sư phần mềm</u>

  Kết quả:

  Công việc: Kỹ sư phần mềm

  Có thể kết hợp các thẻ <u>, <i>, <b> với nhau

  Địa chỉ: <b><u><i>Quận 7, TPHCM</i></u></b>

  Kết quả:

  Địa chỉ: Quận 7, TPHCM

  Thẻ siêu ký tự

  Siêu ký tự là các ký tự được đặt cao hơn hoặc thấp hơn các ký tự chính. Ví dụ:

  • H2O
  • ax2 + bx + c = 0

  Thẻ siêu ký tự <sub>

  H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

  Kết quả:

  H2SO4

  Thẻ siêu ký tự <sup>

  f(x) = 2x<sup>3</sup> + 5x<sup>2</sup> + 6x

  Kết quả:

  f(x) = 2x3 + 5x2 + 6x

  inline và block

  HTML phân ra thành hai loại thẻ: inline và block.

  inline

  Các thẻ inline là các thẻ có nội dung của nó cùng nằm trên 1 dòng, thường dùng để trình bày nội dung cho web.

  Ví dụ:

  <i>In nghiêng</i>, <b>In đậm</b>, <u>Gạch chân</u>

  Kết quả:

  In nghiêng, In đậm, Gạch chân

  Thẻ <i>, <b>, <u> là các thẻ inline nên nội dung của nó được thể hiện liên tục, cùng nằm trên 1 dòng.

  Các thẻ inline phổ biến: <i>, <u>, <b>, <span>, <a>, <sub>, <sup>, <strong>, <code>, <em>.

  block

  Các thẻ block tạo nên những khối riêng biệt, thường dùng để trình bày bố cục cho web.

  Ví dụ:

  <h3>Các thẻ HTML</h3>
  <p>HTML có định nghĩa cho chúng ta những thẻ, ...</p>

  <h3><p> là những thẻ block nên nội dung trong các khối sẽ không liên tục.

  Các thẻ block phổ biến: <h1>, ..., <h6>, <p>, <div>, <ol>, <ul>.

  Bài chung series

  0 Bình luận
  HTML Cheat Sheet

  HTML Cheat Sheet

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Front-end.

  Đề xuất

  HTML - Phần 4: Các Thẻ Định Dạng Danh Sách
  Các thẻ định dạnh danh sách <ul>, <ol>, <li> trong HTML. Các thẻ danh ...
  HTML - Phần 6: Các Thẻ Input trong HTML
  Các loại thẻ <input> hỗ trợ nhập liệu chuỗi, số, mật khẩu, ... trong ...

  Khám phá

  HTML - Phần 1: Cơ Bản Về HTML
  Các kiến thức cơ bản về HTML trong thiết kế web và tạo trang web đầu ...
  HTML - Phần 5: Các Thẻ Hình Ảnh, Video, Audio
  Âm thanh, hình ảnh, video clip làm cho trang web thêm tiện ích, đẹp và ...
  Định Dạng Ảnh Bitmap - Giới Thiệu và Các Thao Tác Cơ Bản
  Trong đời thường, bạn sẽ gặp các file ảnh có định dạng .PNG, .JPG, .TGA, ...
  Các Thẻ - Tag Thông Dụng trong HTML
  Liệt kê các loại thẻ (tag) thường dùng trong HTML để trình bày 1 trang ...
  HTML - Phần 3: Thẻ Liên Kết trong HTML
  Thẻ liên kết <a href="...">...</a> được xem như là trái tim của 1 trang ...
  Tìm Hiểu Về WebM
  WebM là một loại định dạng video file mã nguồn mở, royalty-free, được ...
  18/07/2016
  HTML - Phần 8: Thẻ Form trong HTML
  Thẻ <form> - "khung nhập liệu" trong HTML điền thông tin ứng dụng trong ...
  HTML - Phần 7: Thẻ Table Trong HTML
  Trình bày dữ liệu thống kê theo dòng và cột với thẻ <table>.
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020