STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số

  Hướng dẫn cách hiện thực GameScene, cách tính điểm và update điểm số lên màn hình trong lúc chơi game.

  Ryan

  15/03/2015
  30/09/2020
  2 phút đọc
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số

  Chuỗi bài viết hướng dẫn hiện thực lại game ZERO đơn giản. Giúp làm quen cách để hoàn thành 1 game, cũng như cách tổ chức project trong game.

  Tiếp tục chuỗi bài viết về hướng dẫn làm game Zero, bài viết này sẽ hướng dẫn cách hiện thực GameScene, cách tính điểm và update điểm số lên màn hình trong lúc chơi game.

  Hiện thực

  ss_1

  Tại GameScene.h

  Thêm vào 2 biến _score, và _yourScore phần private như sau:

  Label*  _yourScore;
  int    _score;

  Tại GameScene.cpp

  Trong hàm init

  //score
  _score = 0;
  CCString *tempScore = CCString::createWithFormat("%i", _score);
  _yourScore = Label::createWithBMFont(PATH_FONT_CARBON, "0");
  _yourScore->setScale(FONT_SIZE_NORMAL);
  _yourScore->retain();
  _yourScore->setColor(Color3B::ORANGE);
  _yourScore->setAnchorPoint(Point::ANCHOR_BOTTOM_LEFT);
  _yourScore->setPosition(PositionManager::getInstance()->_score);
  this->addChild(_yourScore, zUI);

  Trong hàm inputHandle

  Update điểm và set lại string cho Label.

  void GameScene::inputHandle()
  {
  	if (_clickedButton == BTN_NONE)
  		return;
  
  	if ((_resultTrue == true && (_clickedButton == BTN_RIGHT)) ||
  		(_resultTrue == false && (_clickedButton == BTN_WRONG)))
  	{
  		_score ++;
  		CCString *tempScore = CCString::createWithFormat("%i", _score);
  		_yourScore->setString(tempScore->getCString());
  		generateNextChallenge();
  	}
  	else
  	{
  		Director::getInstance()->replaceScene(GameOverScene::createScene());
  	}
  
  	_clickedButton = BTN_NONE;
  }
  

  Download

  SOURCE_CODE

  RESOURCE

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Đề xuất

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 7: Hiện thực GameScene - Button
  Hướng dẫn gắn thêm các button vào game, và hiện thực hàm resetButton cho ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 2: Hiện Thực LoadScene
  Hướng dẫn cách để hiện thực một scene trong game, cũng như cách để ...

  Khám phá

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 5: Hiện thực GameScene - Vẽ Suit
  Hướng dẫn khởi tạo một layer mới trong game và vẽ các suit với Cocos2d-x
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 6: Hiện thực GameScene - Thêm thời gian
  Hướng dẫn add thêm thời gian vào game để đếm ngược mỗi lần chơi của game ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 8: Hiện thực GameScene - Xử lý sự kiện trong game
  Hướng dẫn cách nhận các sự kiện từ người chơi và xử lý chúng theo logic ...
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 4: Hiện thực MainMenuScene
  Hướng dẫn tạo màu nền cho background, tạo sprite gắn vào scene, tạo ...
  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 3 - Điểm Số Và Progress Timer
  Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Hướng dẫn cài đặt tính năng ...
  Phát Triển Game Funny Halloween Pumpkins với Cocos2d-x - Phần 1
  Hướng dẫn làm game cụ thể bằng Cocos2d-x với code mẫu và game mẫu.
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020